ޚަބަރު
މިރޭ 12 އިން ހެނދުނު 6ކާއި ދޭތެރޭ ދިރާގު އިންޓަނެޓް ޚިދުމަތް ކެނޑޭނެ.

މިރޭ ދަންވަރު 12 އިން ހެނދުނު 6ކާއި ދޭތެރޭ އިންޓަނެޓު ކެނޑޭނެ ކަމަށް ރާއްޖޭގައި މުއާސަލާތީ ހިދުމަތް ދޭ އެންމެ ބޮޑު ކުންފުނި ކަމުގައިވާ ދިރާގުން ބުނެފިއެވެ.

ދިރާގުން މިރޭ ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެ ކުންފުނިން ދޭ ޚިދުމަތެއް ކަމުގައިވާ ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ނެޓްވޯކްގެ ސިސްޓަމް މެއިންޓެނަންސް މަސައްކަތެއް މިރޭ ދަންވަރު 00:00 އިން ހެނދުނު 06:00 އަށް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ދިރާގުގެ ޓްވީޓުގައި އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ މިރޭ ދަންވަރު 00:00 އިން ހެނދުނު 06:00 އަށް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތުގައި 5 މިނެޓަށް ޚިދުމަތް ކެނޑިގެން ހިނގައިދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މި ގަޑިތަކުގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ދިމާވެދާނެ ދަތިތަކަށް މައާފަށް އެދޭކަމަށް ދިރާގުން ކުރި ޓްވީޓެއްގައިވަނީ ބުނެފައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
މިރޭ 12 އިން ހެނދުނު 6ކާއި ދޭތެރޭ ދިރާގު އިންޓަނެޓް ޚިދުމަތް ކެނޑޭނެ.

މިރޭ ދަންވަރު 12 އިން ހެނދުނު 6ކާއި ދޭތެރޭ އިންޓަނެޓު ކެނޑޭނެ ކަމަށް ރާއްޖޭގައި މުއާސަލާތީ ހިދުމަތް ދޭ އެންމެ ބޮޑު ކުންފުނި ކަމުގައިވާ ދިރާގުން ބުނެފިއެވެ.

ދިރާގުން މިރޭ ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެ ކުންފުނިން ދޭ ޚިދުމަތެއް ކަމުގައިވާ ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ނެޓްވޯކްގެ ސިސްޓަމް މެއިންޓެނަންސް މަސައްކަތެއް މިރޭ ދަންވަރު 00:00 އިން ހެނދުނު 06:00 އަށް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ދިރާގުގެ ޓްވީޓުގައި އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ މިރޭ ދަންވަރު 00:00 އިން ހެނދުނު 06:00 އަށް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތުގައި 5 މިނެޓަށް ޚިދުމަތް ކެނޑިގެން ހިނގައިދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މި ގަޑިތަކުގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ދިމާވެދާނެ ދަތިތަކަށް މައާފަށް އެދޭކަމަށް ދިރާގުން ކުރި ޓްވީޓެއްގައިވަނީ ބުނެފައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!