ޚަބަރު
ތިނަދޫ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ ވާދޫ މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ

ގދ ތިނަދޫގައި ހުންނަ އެއަތޮޅު ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާ ދެމުންދަނިކޮށް މީހަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި، ކޮވިޑް ބަލީގައި ފަރުވާ ހޯދަމުންދަނިކޮށް މިރޭ ތިނަދޫގައި ނިޔާވެފައިވަނީ އެއަތޮޅު ވާދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ އުމުރުން 66 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ.

މިއީ ތިނަދޫ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާދެމުންދަނިކޮށް ނިޔާވި 7 ވަނަ މީހާއެވެ. އެއާއެކު ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް ޖެހިގެން ނިޔާވި މީހުންގެ އަދަދުވަނީ 261 އަށް އަރާފައެވެ.

ގދ ވާދޫއިން ކޮވިޑްގެ ކޭސްތަކެއްފެނި އެރަށް މޮނިޓަރިންގ އަށް ލާފައިވަނީ މިމަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެރަށުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 97 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެންމެ ފަހުން ނެރެފައިވާ އަދާހަމައިން ދައްކާގޮތުގައި ވަނީ 7 މީހަކު ފައްސިވެ އެކްޓިވް ކޭސްގެ އަދަދު 90 ގައެވެ.

 

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ތިނަދޫ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ ވާދޫ މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ

ގދ ތިނަދޫގައި ހުންނަ އެއަތޮޅު ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާ ދެމުންދަނިކޮށް މީހަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި، ކޮވިޑް ބަލީގައި ފަރުވާ ހޯދަމުންދަނިކޮށް މިރޭ ތިނަދޫގައި ނިޔާވެފައިވަނީ އެއަތޮޅު ވާދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ އުމުރުން 66 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ.

މިއީ ތިނަދޫ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާދެމުންދަނިކޮށް ނިޔާވި 7 ވަނަ މީހާއެވެ. އެއާއެކު ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް ޖެހިގެން ނިޔާވި މީހުންގެ އަދަދުވަނީ 261 އަށް އަރާފައެވެ.

ގދ ވާދޫއިން ކޮވިޑްގެ ކޭސްތަކެއްފެނި އެރަށް މޮނިޓަރިންގ އަށް ލާފައިވަނީ މިމަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެރަށުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 97 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެންމެ ފަހުން ނެރެފައިވާ އަދާހަމައިން ދައްކާގޮތުގައި ވަނީ 7 މީހަކު ފައްސިވެ އެކްޓިވް ކޭސްގެ އަދަދު 90 ގައެވެ.

 

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!