ޚަބަރު
އައިޖީއެމްއެޗް ތެރޭ މީހަކު ހަޑިހުތުރު ބަހުން މުއާމަލާތްކޮށް، ފުލުހުންނަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދީފި

އައިޖީއެމްއެޗް ހޮސްޕިޓަލް ތެރޭ ހަޑިހުތުރު ބަހުން މުއާމަލާތުކޮށް އެވަގުތު އެތަނުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދިޔަ ފުލުހުންނަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދީފިއެވެ.

މީސްމީޑިއާގައި މިހާރު ދައުރުވަމުންދާ ވީޑިއޯއިން ފެންނަ ގޮތުގައި، އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލް ތެރޭ ހުރި މީހަކު އަޑުގަދަކޮށް، ފުލުހުންނަށް މަރުގެ އިންޒާރުދޭ އަޑު އިވެއެވެ.

https://twitter.com/MvCrisis/status/1474782671414775809

ވީޑިއޯއިން ފެންނަ ގޮތުގައި އެތަނުގައި ގިނަ ބަޔަކު އެއްވެ ތިބި އިރު އެތަނުގައި ތިބި އެހެން ބަޔަކާ ޒުވާބު ކުރާ އަޑުވެސް އިވެއެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ފުލުހުންގެ ބަހެއް ލިބޭގޮތެެއް ވަނީ ނުވެފައެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
އައިޖީއެމްއެޗް ތެރޭ މީހަކު ހަޑިހުތުރު ބަހުން މުއާމަލާތްކޮށް، ފުލުހުންނަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދީފި

އައިޖީއެމްއެޗް ހޮސްޕިޓަލް ތެރޭ ހަޑިހުތުރު ބަހުން މުއާމަލާތުކޮށް އެވަގުތު އެތަނުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދިޔަ ފުލުހުންނަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދީފިއެވެ.

މީސްމީޑިއާގައި މިހާރު ދައުރުވަމުންދާ ވީޑިއޯއިން ފެންނަ ގޮތުގައި، އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލް ތެރޭ ހުރި މީހަކު އަޑުގަދަކޮށް، ފުލުހުންނަށް މަރުގެ އިންޒާރުދޭ އަޑު އިވެއެވެ.

https://twitter.com/MvCrisis/status/1474782671414775809

ވީޑިއޯއިން ފެންނަ ގޮތުގައި އެތަނުގައި ގިނަ ބަޔަކު އެއްވެ ތިބި އިރު އެތަނުގައި ތިބި އެހެން ބަޔަކާ ޒުވާބު ކުރާ އަޑުވެސް އިވެއެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ފުލުހުންގެ ބަހެއް ލިބޭގޮތެެއް ވަނީ ނުވެފައެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!