ޚަބަރު
ބޯވަ ނަގަން މޫދަށް ފޭބި މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ
ފަރުމައްޗަށް ބޯވަ ނަގަން ފޭބި މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން މަޢުލޫމާތު ދެއެވެ.

އޭނާ ގެއްލުނުއިރު އެންމެ ފަހުން ލައިގެން ހުރީ އަޅިކުލައިގެ ޓީޝާޓަކާއި ކަޅުކުލައިގެ ސޯޓެއް ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ.

އޭނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުން ކުރަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް އަދި މިހާތަނަށް ވަނީ ހޯދާ ނުފެނިފައެވެ.

މި ހާދިސާގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވަނީ މިއަދު 08:58 ހާއިރު ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން ބުނެއެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ބޯވަ ނަގަން މޫދަށް ފޭބި މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ
ފަރުމައްޗަށް ބޯވަ ނަގަން ފޭބި މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން މަޢުލޫމާތު ދެއެވެ.

އޭނާ ގެއްލުނުއިރު އެންމެ ފަހުން ލައިގެން ހުރީ އަޅިކުލައިގެ ޓީޝާޓަކާއި ކަޅުކުލައިގެ ސޯޓެއް ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ.

އޭނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުން ކުރަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް އަދި މިހާތަނަށް ވަނީ ހޯދާ ނުފެނިފައެވެ.

މި ހާދިސާގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވަނީ މިއަދު 08:58 ހާއިރު ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން ބުނެއެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!