ޚަބަރު
މިސްރުގައި ކިޔަވަން ހުރި ދިވެހި ދަރިވަރަކު ކުއްލިގޮތަކަށް ނިޔާވެއްޖެ

މިސްރުގެ ކިޔަވަމުން ދިޔަ ދިވެހި ދަރިވަރަކު ކުއްލި ގޮތަކަށް ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

މިސްރުގެ ގާހިރާގައި ތައުލީމް ހާސިލްކުރަމުން ދިޔަ މިންހާޖު އީސާ ނަމަކަށް ކިޔާ 19 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކުވަނީ ކުއްލިގޮތަކަށް ނިޔާވެފައެވެ.

މައުލޫމާތުލިބުނުގޮތުގައި މިންހާޖު އީސަ ފެންވަރަން ވަދެފަ ޚަބަރެއްނުވެ ގިނައިރުވެގެން، ކޮބައިތޯ ބަލާލިއިރު އޭނާ އޮތީ ފާޚާނަތެރޭގައި މަރުވެފައެވެ. މިހާދިސާ ހިގާފައިވަނީ ރޭގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

މާތް ﷲ އެމައްޔިތާގެ ފުރާނައަށް ހެޔޮ ރަޙްމަތް ލައްވަވައި ފާފަ ފުއްސަވައި ސުވަރުގޭގެ މަތިވެރި ނިޢުމަތް މިންވަރު ކޮށްދެއްވާށިއެވެ. އާމީން! އަދި މިހިތްދަތި ވަގުތުގައި ޢާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވާށިއެވެ. އާމީން!

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعُون

 

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
މިސްރުގައި ކިޔަވަން ހުރި ދިވެހި ދަރިވަރަކު ކުއްލިގޮތަކަށް ނިޔާވެއްޖެ

މިސްރުގެ ކިޔަވަމުން ދިޔަ ދިވެހި ދަރިވަރަކު ކުއްލި ގޮތަކަށް ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

މިސްރުގެ ގާހިރާގައި ތައުލީމް ހާސިލްކުރަމުން ދިޔަ މިންހާޖު އީސާ ނަމަކަށް ކިޔާ 19 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކުވަނީ ކުއްލިގޮތަކަށް ނިޔާވެފައެވެ.

މައުލޫމާތުލިބުނުގޮތުގައި މިންހާޖު އީސަ ފެންވަރަން ވަދެފަ ޚަބަރެއްނުވެ ގިނައިރުވެގެން، ކޮބައިތޯ ބަލާލިއިރު އޭނާ އޮތީ ފާޚާނަތެރޭގައި މަރުވެފައެވެ. މިހާދިސާ ހިގާފައިވަނީ ރޭގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

މާތް ﷲ އެމައްޔިތާގެ ފުރާނައަށް ހެޔޮ ރަޙްމަތް ލައްވަވައި ފާފަ ފުއްސަވައި ސުވަރުގޭގެ މަތިވެރި ނިޢުމަތް މިންވަރު ކޮށްދެއްވާށިއެވެ. އާމީން! އަދި މިހިތްދަތި ވަގުތުގައި ޢާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވާށިއެވެ. އާމީން!

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعُون

 

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!