ޚަބަރު
ޑައިވިންގއަށް ދިޔަ މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ޑައިވިންގއަށް ފޭބި ފަތުރުވެރިޔަކު ގެއްލިގެން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އެމްއެންޑީއެފުން ފަށައިފިއެވެ.

މިއަދު މެންދުރު 14:30ގައި އދ.މަންދޫ ކައިރިޔަށް ޑައިވިންގއަށް ފޭބި ފަތުރުވެރިޔަކު ވަނީ ގެއްލިފައެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ އދ.މަންދޫ ކައިރީ އޮތް ފަރަކަށް ޑައިވްކުރަން ދިޔަ “ގޮމަ” ދޯނިން ފޭބި ފަތުރުވެރިންގެ ތެރެއިން ފަތުރުވެރިޔަކު ގެއްލިފައިވާ ކަމުގެ ރިޕޯޓް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި ގެއްލުނު މީހާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އެމްއެންޑީއެފް މާލެ އޭރިޔާ ކޯސްޓުގާޑު ސްކޮޑްރަންއިން ކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށެވެ.

ގެއްލުނު ފަތުރުވެރިޔާއެކީ އެހެން ފަތުރުވެރިންވެސް ޑައިވިންގއަށް ފޭބިއެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ޑައިވިންގއަށް ދިޔަ މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ޑައިވިންގއަށް ފޭބި ފަތުރުވެރިޔަކު ގެއްލިގެން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އެމްއެންޑީއެފުން ފަށައިފިއެވެ.

މިއަދު މެންދުރު 14:30ގައި އދ.މަންދޫ ކައިރިޔަށް ޑައިވިންގއަށް ފޭބި ފަތުރުވެރިޔަކު ވަނީ ގެއްލިފައެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ އދ.މަންދޫ ކައިރީ އޮތް ފަރަކަށް ޑައިވްކުރަން ދިޔަ “ގޮމަ” ދޯނިން ފޭބި ފަތުރުވެރިންގެ ތެރެއިން ފަތުރުވެރިޔަކު ގެއްލިފައިވާ ކަމުގެ ރިޕޯޓް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި ގެއްލުނު މީހާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އެމްއެންޑީއެފް މާލެ އޭރިޔާ ކޯސްޓުގާޑު ސްކޮޑްރަންއިން ކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށެވެ.

ގެއްލުނު ފަތުރުވެރިޔާއެކީ އެހެން ފަތުރުވެރިންވެސް ޑައިވިންގއަށް ފޭބިއެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!