ޚަބަރު
ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ނެރުނު ހުދު ސަމާލުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް މިއަދު ހެނދުނު 6:00 އިން މެންދުރު 12:00 އަށް ނެރުނު ހުދު ސަމާލުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކޮށްފިއެވެ.

މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ބުނީ، މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ލ. އަތޮޅުން ފެށިގެން އައްޑޫ ސިޓީއަށް ގަޑިއަކު 19 މޭލައި 24 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައި ޖެހުން އަދި ކަނޑުތައް ގަދަވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

މޫސުން ގޯސްވެ ކަނޑުގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ދަތުރުފަތުރު ކުރާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުންވެސް މޫސުމަށް ސަމާލުކަންދީގެން ދަތުރުވެރިންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި، ސަލާމަތީ އެންމެހާ ކަންކަން ހަމަޔަށް ހުރިތޯ ބެލުމަށް ސަލާމަތީ ކަންކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކުން އިލްތިމާސްކުރައްވައެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ނެރުނު ހުދު ސަމާލުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް މިއަދު ހެނދުނު 6:00 އިން މެންދުރު 12:00 އަށް ނެރުނު ހުދު ސަމާލުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކޮށްފިއެވެ.

މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ބުނީ، މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ލ. އަތޮޅުން ފެށިގެން އައްޑޫ ސިޓީއަށް ގަޑިއަކު 19 މޭލައި 24 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައި ޖެހުން އަދި ކަނޑުތައް ގަދަވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

މޫސުން ގޯސްވެ ކަނޑުގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ދަތުރުފަތުރު ކުރާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުންވެސް މޫސުމަށް ސަމާލުކަންދީގެން ދަތުރުވެރިންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި، ސަލާމަތީ އެންމެހާ ކަންކަން ހަމަޔަށް ހުރިތޯ ބެލުމަށް ސަލާމަތީ ކަންކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކުން އިލްތިމާސްކުރައްވައެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!