ޚަބަރު
ހުޅުމާލޭ ފޭސް 2ގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި

ހުޅުމާލޭ ފޭސް 2ގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައި އެމްއެންޑީއެފުން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ވިދާޅުވީ ހުޅުމާލެ ފޭސް 2ގެ ހިޔާ ފްލެޓް 13 އަދި 14 ޓަވަރާއި ދެމެދު ޖަމާކޮށްފައި ހުރި ކުނިތަކެއްގައި އަލިފާން ރޯވެފައިވާ ކަމުގެ ރިޕޯޓް މިއަދު މެންދުރު 14:15 ގައި ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި އެމްއެންޑީއެފުން އެސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އެސަރަހައްދަކީ ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން އެ ސަރަހައްދަށް އެއްކޮށްފައި ހުންނަ ކުނިތަކުގައި ރޯވެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާތައް ހިނގާ ސަރަހައްދެއް ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ހަނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މިއަދު 15:00ގައި އަލިފާން ވަނީ ނިއްވާލެވިފައެވެ. މިހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާވެފައި ނުވާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ހުޅުމާލޭ ފޭސް 2ގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި

ހުޅުމާލޭ ފޭސް 2ގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައި އެމްއެންޑީއެފުން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ވިދާޅުވީ ހުޅުމާލެ ފޭސް 2ގެ ހިޔާ ފްލެޓް 13 އަދި 14 ޓަވަރާއި ދެމެދު ޖަމާކޮށްފައި ހުރި ކުނިތަކެއްގައި އަލިފާން ރޯވެފައިވާ ކަމުގެ ރިޕޯޓް މިއަދު މެންދުރު 14:15 ގައި ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި އެމްއެންޑީއެފުން އެސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އެސަރަހައްދަކީ ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން އެ ސަރަހައްދަށް އެއްކޮށްފައި ހުންނަ ކުނިތަކުގައި ރޯވެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާތައް ހިނގާ ސަރަހައްދެއް ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ހަނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މިއަދު 15:00ގައި އަލިފާން ވަނީ ނިއްވާލެވިފައެވެ. މިހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާވެފައި ނުވާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!