ޚަބަރު
ވީއައިއޭ ލަގެޖް ރޭމްޕެއްގެ ތެރޭ އަތް ތާށިވެ މުވައްޒަފަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަން އެއަރޕޯޓު (ވީއައިއޭ) ލަގެޖު ރޭމްޕު ތެރޭގައި އަތްތާށިގެ މުވައްޒަފަކަށް އަނިޔާތަކެއް ވެއްޖެއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބުނުގޮތުގައި ވީއައިއޭގެ ލަގެޖް ރޭމްޕަކީ އޮޓޯއިން މަސައްކަތް ކުރާ އެއްޗަކަށްވާތީ މުވައްޒަފުގެ އަތް ރޭމްޕުގެ ތެރޭގައި ތާށިވުމުން ވަގުތުން ރޭމްޕް ހުއްޓުވޭ ގޮތެއް ނުވީއެވެ.

އެމްވީ ކްރައިސިސްއިން ހާމަކުރިގޮތުގައި މިއަދު ހިނގާދިޔަ މިހާދިސާގައި އެމުވައްޒަފުގެ އަތް ރޭމްޕުގައި ތާށިވުމުން އަތް ވަނީ ބިންދައިގެން ގޮސްފައެވެ.

މިހާދިސާ ވީއައިއޭގެ މެނޭޖްމަންޓުން މިހާރު ދަނީ ތަހުޤީގުކުރަމުންނެވެ.

މިހާދިސާއާ ގުޅޭ ގޮތުން ކަމާއި ބެހޭ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން މައުލޫމާތު ހާމަކޮށްފައިނުވެއެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ވީއައިއޭ ލަގެޖް ރޭމްޕެއްގެ ތެރޭ އަތް ތާށިވެ މުވައްޒަފަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަން އެއަރޕޯޓު (ވީއައިއޭ) ލަގެޖު ރޭމްޕު ތެރޭގައި އަތްތާށިގެ މުވައްޒަފަކަށް އަނިޔާތަކެއް ވެއްޖެއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބުނުގޮތުގައި ވީއައިއޭގެ ލަގެޖް ރޭމްޕަކީ އޮޓޯއިން މަސައްކަތް ކުރާ އެއްޗަކަށްވާތީ މުވައްޒަފުގެ އަތް ރޭމްޕުގެ ތެރޭގައި ތާށިވުމުން ވަގުތުން ރޭމްޕް ހުއްޓުވޭ ގޮތެއް ނުވީއެވެ.

އެމްވީ ކްރައިސިސްއިން ހާމަކުރިގޮތުގައި މިއަދު ހިނގާދިޔަ މިހާދިސާގައި އެމުވައްޒަފުގެ އަތް ރޭމްޕުގައި ތާށިވުމުން އަތް ވަނީ ބިންދައިގެން ގޮސްފައެވެ.

މިހާދިސާ ވީއައިއޭގެ މެނޭޖްމަންޓުން މިހާރު ދަނީ ތަހުޤީގުކުރަމުންނެވެ.

މިހާދިސާއާ ގުޅޭ ގޮތުން ކަމާއި ބެހޭ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން މައުލޫމާތު ހާމަކޮށްފައިނުވެއެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!