ޚަބަރު
ޓޯކިއޯ އޮލިމްޕިކްސްގައި ބައިވެރިވުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓިމް ފުރައިފި

ޓޯކިއޯ އޮލިމްޕިކްސް ގައި ބައިވެރިވުމަށް ރާއްޖޭގެ އެތްލެޓިކްސް ޓީމް ޓޯކިއޯއަށް ފުރައިފިއެވެ.

ރާއްޖޭއިން މިފަހަރުގެ އޮލިމްޕިކްސް އަށް ފުރި ޓީމުގައި ދުވުންތެރިންގެ އިތުރަށް ފެތުންތެރިންނާއި ބެޑްމިންޓަން ކުޅުންތެރިން ވެސް ހިމެނެއެވެ. ރާއްޖޭގެ ޓީމު މިއަދު ޓޯކިއޯ އަށް ފުރާފައި ވާއިރު އޮލިމްޕިކްސް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖުލައި 23 ވަަނަ ދުވަހުއެވެ. އަދި މި މުބާރާތް ނިމޭނީ އޮގަސްޓް 8 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ޓޯކިއޯ އޮލިމްޕިކްސް އަކީ 2020 ވަނަ އަހަރަށް ތާވަލުކުރެވުނު، މުބާރާތެއް ނަމަވެސް ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑު ކަމުގެ ސަބަބުން އެއަހަރު މުބާރާތް ވަނީ ފަސް ކުރެވިފައެވެ. މިއަހަރުގެ ޖުލައިގައި މިމުބާރާތް ފެއްޓުމަށް ތާވަލް ކުރެވިފައިވާއިރު، މިއީ ގިނަ އެތްލީޓުންގެ އުއްމީދުތަކާއި ގުޅިފައިވާ މުބާރާތެކެވެ.

މިމުބާރުގައި ބައިވެރިވެ ދިވެހި ރާއްޖޭ ތަމްޞީލުކުރާ ޓީމަށް ވަރަށް ފަޚުރުވެރި ކާމިޔާބީ އަކަށް ހުވަދޫ ނިއުސް އިން އެދެމެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ޓޯކިއޯ އޮލިމްޕިކްސްގައި ބައިވެރިވުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓިމް ފުރައިފި

ޓޯކިއޯ އޮލިމްޕިކްސް ގައި ބައިވެރިވުމަށް ރާއްޖޭގެ އެތްލެޓިކްސް ޓީމް ޓޯކިއޯއަށް ފުރައިފިއެވެ.

ރާއްޖޭއިން މިފަހަރުގެ އޮލިމްޕިކްސް އަށް ފުރި ޓީމުގައި ދުވުންތެރިންގެ އިތުރަށް ފެތުންތެރިންނާއި ބެޑްމިންޓަން ކުޅުންތެރިން ވެސް ހިމެނެއެވެ. ރާއްޖޭގެ ޓީމު މިއަދު ޓޯކިއޯ އަށް ފުރާފައި ވާއިރު އޮލިމްޕިކްސް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖުލައި 23 ވަަނަ ދުވަހުއެވެ. އަދި މި މުބާރާތް ނިމޭނީ އޮގަސްޓް 8 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ޓޯކިއޯ އޮލިމްޕިކްސް އަކީ 2020 ވަނަ އަހަރަށް ތާވަލުކުރެވުނު، މުބާރާތެއް ނަމަވެސް ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑު ކަމުގެ ސަބަބުން އެއަހަރު މުބާރާތް ވަނީ ފަސް ކުރެވިފައެވެ. މިއަހަރުގެ ޖުލައިގައި މިމުބާރާތް ފެއްޓުމަށް ތާވަލް ކުރެވިފައިވާއިރު، މިއީ ގިނަ އެތްލީޓުންގެ އުއްމީދުތަކާއި ގުޅިފައިވާ މުބާރާތެކެވެ.

މިމުބާރުގައި ބައިވެރިވެ ދިވެހި ރާއްޖޭ ތަމްޞީލުކުރާ ޓީމަށް ވަރަށް ފަޚުރުވެރި ކާމިޔާބީ އަކަށް ހުވަދޫ ނިއުސް އިން އެދެމެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!