ޚަބަރު
މިނިސްޓަރ މާރިޔާއަށް ގައުމުގެ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިޤްލާލުގެ މާނަ ފަހުމެއްނުވޭ – ޖަމީލް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ އަށް ގައުމުގެ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިޤްލާލުގެ މާނަ ފަހުމްނުވާ ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޑރ ޖަމީލް ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރަށް ގައުމުގެ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިގްލާލްގެ މާނަ ފަހުމް ނުވާ ކަމަށާއި، ދިވެހިންނަކީ ނިކަމެތި، ފަޤީރު، ލާއިޤް ނޫން ބައެއް ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ އިސްވެރިން ސިފަކުރަނީ ވިކިފައިތިބި ވަރު ބޮޑުވީމަ ކަމަށެވެ.

އަދި ފަތުރުވެރިކަމާއި، މަސްވެރިކަމުގެ އިތުރުން އުމްރާނީ ތަރައްގީ ދިވެހިން ހޯދީ އަވަށްޓެރި ގައުމުތަކަށް ބަލައިގެން ނޫންކަމަށްވެސް ޑރ ޖަމީލްގެ ޓުވީޓުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ މާރިޔާއަށް މިފަަހަކުން އައިސް ފާޑުކިއުން އަމާޒުވެފައިވަނީ، އިދިކޮޅުން ކުރިއަށްގެންދާ “އިންޑިއާ އައުޓް” ހަރަކާތާއި ގުޅިގެން ދެެއްކެވި ވާހަކަތަކާއި ގުޅިގެންނެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
މިނިސްޓަރ މާރިޔާއަށް ގައުމުގެ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިޤްލާލުގެ މާނަ ފަހުމެއްނުވޭ – ޖަމީލް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ އަށް ގައުމުގެ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިޤްލާލުގެ މާނަ ފަހުމްނުވާ ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޑރ ޖަމީލް ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރަށް ގައުމުގެ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިގްލާލްގެ މާނަ ފަހުމް ނުވާ ކަމަށާއި، ދިވެހިންނަކީ ނިކަމެތި، ފަޤީރު، ލާއިޤް ނޫން ބައެއް ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ އިސްވެރިން ސިފަކުރަނީ ވިކިފައިތިބި ވަރު ބޮޑުވީމަ ކަމަށެވެ.

އަދި ފަތުރުވެރިކަމާއި، މަސްވެރިކަމުގެ އިތުރުން އުމްރާނީ ތަރައްގީ ދިވެހިން ހޯދީ އަވަށްޓެރި ގައުމުތަކަށް ބަލައިގެން ނޫންކަމަށްވެސް ޑރ ޖަމީލްގެ ޓުވީޓުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ މާރިޔާއަށް މިފަަހަކުން އައިސް ފާޑުކިއުން އަމާޒުވެފައިވަނީ، އިދިކޮޅުން ކުރިއަށްގެންދާ “އިންޑިއާ އައުޓް” ހަރަކާތާއި ގުޅިގެން ދެެއްކެވި ވާހަކަތަކާއި ގުޅިގެންނެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!