ޚަބަރު
ފުޑް އެންޑް ބެވަރޭޖް ޝޯ މިއަހަރު ޖޫންއަށް ތާވަލްކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ފުޑް އެންޑް ބަވަރޭޖް ދާއިރާ އިން ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު އިވެންޓް “ފުޑް އެންޑް ބެވަރޭޖް” ޝޯ މިއަހަރު ޖޫންގައި ބޭއްވުމަށް ތާވަލްކޮށްފިއެވެ.

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ރާއްޖޭގައި މިޝޯ ބާއްވަމުން އައި ގޮތަށް ނުބޭއްވި ދެއަހަރު ވުމަށްފަހު އަލުން މިޝޯ ބާއްވަން މިވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މިޝޯ ބާއްވަމުން އަންނަ ހައި ރައިޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި ފުޑް އެންޑް ބެވަރޭޖް ޝޯ ބާއްވަނީ ޖޫން 2-4 އަށް ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައެވެ. މިއިވެންޓަކީ އެޗްޑީސީ އާއި ގުޅިގެން ބާއްވާ ”ފުޑް އެންޑް ބަވަރޭޖް ޝޯ“ ގެ ފަސް ވަނަ އެޑިޝަން އިވެންޓެވެ. މިއިވެންޓުގެ ކޯ ސްޕޮންސަރުނަކީ ވިލާ އަދި މޯލްޑިވް ގޭސްއެވެ.

މިޝޯއަށް ތައްޔާރީތައް ވުމުގެ ގޮތުން މި އިވެންޓާ ގުޅުން ހުރި އެކި ހަރަކާތްތައް އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި ފަށާނެ ކަމަށާއި އިވެންޓް ބާއްވާނީ އެޗްޕީއޭ އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގައިޑްލައިންތަކާ އެއްގޮތަށް ރައްކާތެރިކަމުގެ ހުރިހާ ފިޔަވަޅުތަކާ އެކީގައި ކަމަށް އެކުންފުނިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ފުޑް އެންޑް ބެވަރޭޖް ޝޯ މިއަހަރު ޖޫންއަށް ތާވަލްކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ފުޑް އެންޑް ބަވަރޭޖް ދާއިރާ އިން ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު އިވެންޓް “ފުޑް އެންޑް ބެވަރޭޖް” ޝޯ މިއަހަރު ޖޫންގައި ބޭއްވުމަށް ތާވަލްކޮށްފިއެވެ.

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ރާއްޖޭގައި މިޝޯ ބާއްވަމުން އައި ގޮތަށް ނުބޭއްވި ދެއަހަރު ވުމަށްފަހު އަލުން މިޝޯ ބާއްވަން މިވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މިޝޯ ބާއްވަމުން އަންނަ ހައި ރައިޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި ފުޑް އެންޑް ބެވަރޭޖް ޝޯ ބާއްވަނީ ޖޫން 2-4 އަށް ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައެވެ. މިއިވެންޓަކީ އެޗްޑީސީ އާއި ގުޅިގެން ބާއްވާ ”ފުޑް އެންޑް ބަވަރޭޖް ޝޯ“ ގެ ފަސް ވަނަ އެޑިޝަން އިވެންޓެވެ. މިއިވެންޓުގެ ކޯ ސްޕޮންސަރުނަކީ ވިލާ އަދި މޯލްޑިވް ގޭސްއެވެ.

މިޝޯއަށް ތައްޔާރީތައް ވުމުގެ ގޮތުން މި އިވެންޓާ ގުޅުން ހުރި އެކި ހަރަކާތްތައް އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި ފަށާނެ ކަމަށާއި އިވެންޓް ބާއްވާނީ އެޗްޕީއޭ އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގައިޑްލައިންތަކާ އެއްގޮތަށް ރައްކާތެރިކަމުގެ ހުރިހާ ފިޔަވަޅުތަކާ އެކީގައި ކަމަށް އެކުންފުނިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!