ޚަބަރު
ދެކުނުގެ ރަށްތަކުން މާދަމާ އިން ފެށިގެން އައިސް ވިއްކާނެ

ޢީދު ބަންދަށް ފަހު ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެން ކޫއްޑޫ އަދި ދެކުނުގެ އައިސްޕްލާންޓުތަކުން އައިސް ވިއްކަމުންދާނެ ކަމަށް ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސްއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

މާދަމާ އިން ފެށިގެން އައިސް ވިއްކި ކަމުގައި ވިޔަސް، އަންނަ ހޯމަ ދުވަހަކީ މިނިވަން ދުވަސް ކަމުގައި ވުމުން އެ ދުވަހުވެސް މިފްކޯގެ ސެންޓަރުތަށް ބަންދުވާނެއެވެ.

ކޫއްޑޫއިން މެންދުރު ފަހު 2:30 އިން ފެށިގެން ރޭގަނޑު 8:00 ހަމައަށް އައިސް ވިއްކާނެ ކަމަށް ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސްއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

ކޫއްޑޫ ގައި ކޮވިޑް ބަލިހަލުވި ކަމާއެކު ފެތުރެމުން ދިޔުމާއެކު ޖެޓީއިން މަސްކިރުން ވެސް ވަނީ ހުއްޓާލާފައެވެ. ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި އެރަށުން 8 ކޭސް ފެނިފައި ވާއިރު ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 150 އަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރާފައެވެ.

 

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ދެކުނުގެ ރަށްތަކުން މާދަމާ އިން ފެށިގެން އައިސް ވިއްކާނެ

ޢީދު ބަންދަށް ފަހު ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެން ކޫއްޑޫ އަދި ދެކުނުގެ އައިސްޕްލާންޓުތަކުން އައިސް ވިއްކަމުންދާނެ ކަމަށް ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސްއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

މާދަމާ އިން ފެށިގެން އައިސް ވިއްކި ކަމުގައި ވިޔަސް، އަންނަ ހޯމަ ދުވަހަކީ މިނިވަން ދުވަސް ކަމުގައި ވުމުން އެ ދުވަހުވެސް މިފްކޯގެ ސެންޓަރުތަށް ބަންދުވާނެއެވެ.

ކޫއްޑޫއިން މެންދުރު ފަހު 2:30 އިން ފެށިގެން ރޭގަނޑު 8:00 ހަމައަށް އައިސް ވިއްކާނެ ކަމަށް ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސްއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

ކޫއްޑޫ ގައި ކޮވިޑް ބަލިހަލުވި ކަމާއެކު ފެތުރެމުން ދިޔުމާއެކު ޖެޓީއިން މަސްކިރުން ވެސް ވަނީ ހުއްޓާލާފައެވެ. ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި އެރަށުން 8 ކޭސް ފެނިފައި ވާއިރު ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 150 އަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރާފައެވެ.

 

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!