ޚަބަރު
ވައިގަދަވެ ވިއްސާރަވެ، އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ގެއެއްގެ ފުރާޅު އެއްލާލައިފި

ވިއްސާރަވެ ވައިގަދަ ވެ، އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގެ ގެއެއްގެ ފުރާޅު އެއްލާލާފިއެވެ.

އެމްއެންޑިއެފް އިން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި، މިއަދު އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ގެއެއްގެ ފުރާޅު ވަޔާ އެއްލާލުމާއި ގުޅިގެން ސިފައިން އެހީތެރިވުމުގެ މަސައްކަތްތައް އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ.

ރާއްޖޭގެ މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ރާއްޖޭގެ ދެކުނަށް ވިއްސާރަ ކުރާނެކަމަށް ވަނީ މޫސުމް ލަފާކޮށްފައެވެ.

އަދި ދެކުނުގެ ސަރަހައްދަށް ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު 23 މޭލު ބާރުމިނަށް ވައިގަދަވާނެކަމަށް މޫސުމާއި ބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާއިން ލަފާކޮށްފައިވެއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ވައިގަދަވެ ވިއްސާރަވެ، އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ގެއެއްގެ ފުރާޅު އެއްލާލައިފި

ވިއްސާރަވެ ވައިގަދަ ވެ، އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގެ ގެއެއްގެ ފުރާޅު އެއްލާލާފިއެވެ.

އެމްއެންޑިއެފް އިން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި، މިއަދު އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ގެއެއްގެ ފުރާޅު ވަޔާ އެއްލާލުމާއި ގުޅިގެން ސިފައިން އެހީތެރިވުމުގެ މަސައްކަތްތައް އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ.

ރާއްޖޭގެ މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ރާއްޖޭގެ ދެކުނަށް ވިއްސާރަ ކުރާނެކަމަށް ވަނީ މޫސުމް ލަފާކޮށްފައެވެ.

އަދި ދެކުނުގެ ސަރަހައްދަށް ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު 23 މޭލު ބާރުމިނަށް ވައިގަދަވާނެކަމަށް މޫސުމާއި ބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާއިން ލަފާކޮށްފައިވެއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!