ޚަބަރު
ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަަކަށް ހުދު ސަމާލު ނެރެފި

ރާއްޖޭގެ ބޮޑުބަޔަކަށް ވިއްސާރަ ކުރާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ހުދު ސަމާލު ނެރެފިއެވެ.

އެ އިދާރާއިން ހުދު ސަމާލު ނެރެފައިވަނީ  ހއ. އަތޮޅުން ދ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށެވެ. މިރަށްތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށާއި، އަދި ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު ގާތްގަނޑަކަށް 40 މޭލަށް ވައިގަދަވުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށްވެސް އެ އިދާރާއިން ބުނެއެވެ.

މި ސަރަައްދުގައި ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް ހާއްސަ ސަމާލު ކަމެއް ދިނުމަށް އެ އިދާރާއިން އެދެއެވެ. އަދި މުސުމާ ބެހޭ އިދާރާއިން އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ފަހު ދަތުރުފަތުރުގެ ކަންތައް ފެށުމަށް ވަނީ އިލްތިމާސް ކޮށްފައެވެ.

މި ހުދު ސަމާލު ނެރެފައިވަނީ މިއަަދު ހެދުނު 10:30 އިން ފެށިގެން ހަވީރު 15:00 އާއި ހަމައަށެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަަކަށް ހުދު ސަމާލު ނެރެފި

ރާއްޖޭގެ ބޮޑުބަޔަކަށް ވިއްސާރަ ކުރާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ހުދު ސަމާލު ނެރެފިއެވެ.

އެ އިދާރާއިން ހުދު ސަމާލު ނެރެފައިވަނީ  ހއ. އަތޮޅުން ދ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށެވެ. މިރަށްތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށާއި، އަދި ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު ގާތްގަނޑަކަށް 40 މޭލަށް ވައިގަދަވުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށްވެސް އެ އިދާރާއިން ބުނެއެވެ.

މި ސަރަައްދުގައި ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް ހާއްސަ ސަމާލު ކަމެއް ދިނުމަށް އެ އިދާރާއިން އެދެއެވެ. އަދި މުސުމާ ބެހޭ އިދާރާއިން އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ފަހު ދަތުރުފަތުރުގެ ކަންތައް ފެށުމަށް ވަނީ އިލްތިމާސް ކޮށްފައެވެ.

މި ހުދު ސަމާލު ނެރެފައިވަނީ މިއަަދު ހެދުނު 10:30 އިން ފެށިގެން ހަވީރު 15:00 އާއި ހަމައަށެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!