ޚަބަރު
ދިރާގު ޓީވީ އިން އޮލިމްޕިކްސް 2020 ބަލާލެވޭނެ

ޓޯކިޔޯ އޮލިމްޕިކްސް 2020 ދިރާގު ޓީވީ އަދި ދިރާގު ޕްލޭ މެދުވެރިކޮށް ބަލާލެވޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ.

ޓޯކިޔޯ އޮލިމްޕިކްސް އަކީ މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވީ މުބާރާތެއް ނަމަވެސް ކޮވިޑް-19 ޖަޕާނުގައި ހަލުވި ކަމާއެކު ފެތުރެމުން ދިޔުމާއި ގުޅިގެން މުބާރާތް ވަނީ މި އަހަރަށް ފަސްކޮށްފައެވެ.

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އެތްލީޓުން ވެސް ބައިވެރިވާ މި މުބާރާތް ދިރާގު ޓީވީ މެދުވެރިކޮށް ސޮނީ ސިކްސް، ސޮނީ ޓެން 2 އެޗްޑީގެ އިތުރަށް ޔެސްޓީވީން ބަލާލެވޭނެއެވެ.

ދިރާގު ޓީވީ އެއް ޔޫސާ ނޭމް އާއި ވޯޑް ބޭނުނުް ކޮށްގެން އެއްފަހަރާ އެއް ޑިވައިސް އަށް ވުރެ ގިނަ ޑިވައިސް ބޭނުން ކުރެވެއެެވެ. އަދި ދިރާގު ޕްލޭ މެދުވެރިކޮށް 65 ރުފިޔާ އަށް މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ އިތުރަށް ކުޅިވަރުގެ އެކި ޗެނަލްތަށް ބަލާލެވޭނެއެވެ. އަދި ދިރާގު ޕްލޭ ބޭނުން ކުރަނީ ދިރާގު ގެ ނެޓްވޯކެއްގައި ނަމަ އިތުރު ޑޭޓާ އާއި ނުލާ ބޭނުން ކުރެވޭކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ.

މި ފަހުރުވެރި މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭ ތަމްސީލު ކުރާ 4 އެތްލީޓުން ހިމެނެއެވެ. ދިރާގުން ވަނީ މި އެތްލީޓުންނަށް ފަހުރުވެރި ކާމިޔާބީ އަކަށް އެދިފައިވެއެވެ.

 

 

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ދިރާގު ޓީވީ އިން އޮލިމްޕިކްސް 2020 ބަލާލެވޭނެ

ޓޯކިޔޯ އޮލިމްޕިކްސް 2020 ދިރާގު ޓީވީ އަދި ދިރާގު ޕްލޭ މެދުވެރިކޮށް ބަލާލެވޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ.

ޓޯކިޔޯ އޮލިމްޕިކްސް އަކީ މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވީ މުބާރާތެއް ނަމަވެސް ކޮވިޑް-19 ޖަޕާނުގައި ހަލުވި ކަމާއެކު ފެތުރެމުން ދިޔުމާއި ގުޅިގެން މުބާރާތް ވަނީ މި އަހަރަށް ފަސްކޮށްފައެވެ.

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އެތްލީޓުން ވެސް ބައިވެރިވާ މި މުބާރާތް ދިރާގު ޓީވީ މެދުވެރިކޮށް ސޮނީ ސިކްސް، ސޮނީ ޓެން 2 އެޗްޑީގެ އިތުރަށް ޔެސްޓީވީން ބަލާލެވޭނެއެވެ.

ދިރާގު ޓީވީ އެއް ޔޫސާ ނޭމް އާއި ވޯޑް ބޭނުނުް ކޮށްގެން އެއްފަހަރާ އެއް ޑިވައިސް އަށް ވުރެ ގިނަ ޑިވައިސް ބޭނުން ކުރެވެއެެވެ. އަދި ދިރާގު ޕްލޭ މެދުވެރިކޮށް 65 ރުފިޔާ އަށް މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ އިތުރަށް ކުޅިވަރުގެ އެކި ޗެނަލްތަށް ބަލާލެވޭނެއެވެ. އަދި ދިރާގު ޕްލޭ ބޭނުން ކުރަނީ ދިރާގު ގެ ނެޓްވޯކެއްގައި ނަމަ އިތުރު ޑޭޓާ އާއި ނުލާ ބޭނުން ކުރެވޭކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ.

މި ފަހުރުވެރި މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭ ތަމްސީލު ކުރާ 4 އެތްލީޓުން ހިމެނެއެވެ. ދިރާގުން ވަނީ މި އެތްލީޓުންނަށް ފަހުރުވެރި ކާމިޔާބީ އަކަށް އެދިފައިވެއެވެ.

 

 

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!