ޚަބަރު
ޤަވައިދާއި ޚިލާފަށް މަސް ބާނަމުންދިޔަ 3 ބޯޓެއް އަތުލައިގެންފި

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން ޤަވައިދާއި ޚިލާފަށް މަސްވެރިކަން ކުރަމުން ގެންދިޔަ 3 ބޯޓެއް އެމްއެންޑީއެފުން އަތުލައިގެންފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނާގޮތުގައި ޤަވައިދާއި ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގެ ކަނޑޫގެ ސަރަހައްދުން މަސްވެރިކަން ކުރަމުންދަނިކޮށް އަތުލައިގަނެވުނީ ސްރީލަންކާގެ 3 ބޯޓެކެވެ.

މިބޯޓާއިބެހޭ އިތުރު މައުލޫމާތެއް އެމްއެންޑީއެފުން ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ޚާއްސަ އިޤްތިސާދީ ސަރަހައްދުން ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް މަސްވެރިކަން ކުރާ ބޯޓުތައް ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ފެންނައިރު މިފަދަ ބޯޓުތައް އަތުލައިގަތުމުގައި ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިންގެ ވަރަށް ބޮޑު އެއްބާރުލުމެއް ލިބެއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ވަނީ ރާއްޖޭގެ ހިވާގި މަސްވެރިންގެ ފަރާތުން އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑަށް ލިބެމުންދާ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ފާހަކޮށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ޤަވައިދާއި ޚިލާފަށް މަސް ބާނަމުންދިޔަ 3 ބޯޓެއް އަތުލައިގެންފި

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން ޤަވައިދާއި ޚިލާފަށް މަސްވެރިކަން ކުރަމުން ގެންދިޔަ 3 ބޯޓެއް އެމްއެންޑީއެފުން އަތުލައިގެންފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނާގޮތުގައި ޤަވައިދާއި ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގެ ކަނޑޫގެ ސަރަހައްދުން މަސްވެރިކަން ކުރަމުންދަނިކޮށް އަތުލައިގަނެވުނީ ސްރީލަންކާގެ 3 ބޯޓެކެވެ.

މިބޯޓާއިބެހޭ އިތުރު މައުލޫމާތެއް އެމްއެންޑީއެފުން ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ޚާއްސަ އިޤްތިސާދީ ސަރަހައްދުން ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް މަސްވެރިކަން ކުރާ ބޯޓުތައް ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ފެންނައިރު މިފަދަ ބޯޓުތައް އަތުލައިގަތުމުގައި ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިންގެ ވަރަށް ބޮޑު އެއްބާރުލުމެއް ލިބެއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ވަނީ ރާއްޖޭގެ ހިވާގި މަސްވެރިންގެ ފަރާތުން އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑަށް ލިބެމުންދާ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ފާހަކޮށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!