ޚަބަރު
ފިލަން ދުއްވަނިކޮށް ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް

ފޭރިގެން ފިލަން ސައިކަލުގައި ދުއްވަނިކޮށް ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި އެވެ.

އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައި ވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 10:20 ހާއިރު ވިޔަފާރިވެރިންގެ މިސްކިތް ކުރިމަތީގައި އެވެ.

މަންޒަރު ދުށް މީހުން މައުލޫމާތު ދޭގޮތުގައި އަންހެނެއްގެ ފޯނު ފޭރިގަނެގެން ސައިކަލުގައި ބާރު ސްޕީޑްގައި ދެމީހަކު ދުއްވާފައި ގޮސް ފަޑިޔާރު މިސްކިތް ކައިރިން ހިނގާފައި ދިޔަ އަންހެނަކާއި ކުޑަ ކުއްޖެއްގެ ގައިގައި ޖެހިގެން އެކްސިޑެންޓް ހިނގީ އެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓާ ގުޅިގެން މި ކުޑަ ކުއްޖާއި އަންހެން މީހާ ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ޒަހަމްވެފަ އެވެ. އަދި ސައިކަލު ދުއްވަން ތިބި މީހުން ވެސް ވިއްސައިގެން ގޮސް ޖެހުމާއެކު ލިބުނު އަނިޔާތަކަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް އައިޖީއެމްއެޗް އަށް ވަނީ ގެންގޮސްފަ އެވެ.

މި މައްސަލަ ތަހުގީގް ކުރުމަށް ފުލުހުންގެ ޓީމެއް ދަނީ އެސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރި ވަމުންނެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ފިލަން ދުއްވަނިކޮށް ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް

ފޭރިގެން ފިލަން ސައިކަލުގައި ދުއްވަނިކޮށް ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި އެވެ.

އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައި ވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 10:20 ހާއިރު ވިޔަފާރިވެރިންގެ މިސްކިތް ކުރިމަތީގައި އެވެ.

މަންޒަރު ދުށް މީހުން މައުލޫމާތު ދޭގޮތުގައި އަންހެނެއްގެ ފޯނު ފޭރިގަނެގެން ސައިކަލުގައި ބާރު ސްޕީޑްގައި ދެމީހަކު ދުއްވާފައި ގޮސް ފަޑިޔާރު މިސްކިތް ކައިރިން ހިނގާފައި ދިޔަ އަންހެނަކާއި ކުޑަ ކުއްޖެއްގެ ގައިގައި ޖެހިގެން އެކްސިޑެންޓް ހިނގީ އެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓާ ގުޅިގެން މި ކުޑަ ކުއްޖާއި އަންހެން މީހާ ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ޒަހަމްވެފަ އެވެ. އަދި ސައިކަލު ދުއްވަން ތިބި މީހުން ވެސް ވިއްސައިގެން ގޮސް ޖެހުމާއެކު ލިބުނު އަނިޔާތަކަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް އައިޖީއެމްއެޗް އަށް ވަނީ ގެންގޮސްފަ އެވެ.

މި މައްސަލަ ތަހުގީގް ކުރުމަށް ފުލުހުންގެ ޓީމެއް ދަނީ އެސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރި ވަމުންނެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!