ޚަބަރު
ކާރެއް ކޮންޓްރޯލު ނުވެ އައިޖީއެމްއެޗް ކައިރީގައި އެކްސިޑެންޓެއް

މާލޭގައި ބާރު ސްޕީޑުގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓުރޯލް ނުވެ އައިޖީއެމްއެޗް ކައިރީގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި އެވެ.

މިއަދު ހެދުނު ހިނގި މި އެކްސިޑެންޓު ހިނގާފައިވަނީ ހެދުނު 10:30 ހާއިރު އައިޖީއެމްއެޗް ސަރަހައްދުގައި ހުރި ރުކެއްގައި ޖެހިގެންނެވެ.

އެކްސިޑެންޓް ވީ އިރު ކާރުގައި އިނީ ޑްރައިވަރު އެކަނި ކަމަށް މަންޒަރު ފެނުނު ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ. އަދި އެ އެކްސިޑެންޓް ހިގަން މެދުވެރިވީ ބާރު ސްޕީޑްގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރު ސައިކަލަކުން ނައްޓާލަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ޑްރައިވަރަށް ކާރުގެ ކޮންޓްރޯލު ގެއްލިގެން ކަމަށް އެމީހުން ލަފާކުރެއެވެ.

އެކްސިޑެންޓުގައި ކާރަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައިވީ ނަމަވެސް ޑްރައިވަރަށް ލިބުނު އަނިޔާގެ ތަފްސީލް އަދި ވަނީ ލިބޭގޮތެއް ނުވެފައެވެ.
ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ކާރެއް ކޮންޓްރޯލު ނުވެ އައިޖީއެމްއެޗް ކައިރީގައި އެކްސިޑެންޓެއް

މާލޭގައި ބާރު ސްޕީޑުގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓުރޯލް ނުވެ އައިޖީއެމްއެޗް ކައިރީގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި އެވެ.

މިއަދު ހެދުނު ހިނގި މި އެކްސިޑެންޓު ހިނގާފައިވަނީ ހެދުނު 10:30 ހާއިރު އައިޖީއެމްއެޗް ސަރަހައްދުގައި ހުރި ރުކެއްގައި ޖެހިގެންނެވެ.

އެކްސިޑެންޓް ވީ އިރު ކާރުގައި އިނީ ޑްރައިވަރު އެކަނި ކަމަށް މަންޒަރު ފެނުނު ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ. އަދި އެ އެކްސިޑެންޓް ހިގަން މެދުވެރިވީ ބާރު ސްޕީޑްގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރު ސައިކަލަކުން ނައްޓާލަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ޑްރައިވަރަށް ކާރުގެ ކޮންޓްރޯލު ގެއްލިގެން ކަމަށް އެމީހުން ލަފާކުރެއެވެ.

އެކްސިޑެންޓުގައި ކާރަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައިވީ ނަމަވެސް ޑްރައިވަރަށް ލިބުނު އަނިޔާގެ ތަފްސީލް އަދި ވަނީ ލިބޭގޮތެއް ނުވެފައެވެ.
ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!