ޚަބަރު
މަހަށް ނިކުމެ އުޅުނު މަސްދޯންޏެއް ބިންދައިގެން ހިނގައްޖެ.

މަހަށް ނިކުމެ އުޅުނު ފައިބަރު މަސްދޯންޏެއް 25 މީހުންނާއެކު ބިންދައިގެން ހިނގައްޖެއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް އިން ވިދާޅުވީ ގއ.ދެއްވަދޫގެ އުތުރުން 8.95 ނޯޓިކަލް މޭލު ބޭރުގައި މަސްވެރިކަން ކުރަމުން ދިޔަ “މޯހިރާ” ނަމަކަށް ކިޔާ ފައިބަރު ދޯނި މޫސުން ގޯސްވެ ދޯނީގެ މެދުން ބިންދައިގެން ގޮސްގެން ސިފައިންނަށް ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ދޯނި ބިންދައިގެން ގޮސްފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 6:30 ހާއިރު މޫސުންގޯސްވެ އެރި ބޮޑު ރާޅަކާއެކުއެވެ.

ގިނަ އާންމު ދޯނި ފަހަރާއި ކޯސްޓް ގާޑް ޔުނިޓްގެ އޮފިސަރުން އެހީތެރިވުމަށް ޓަކައި އެސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންއެބަދެއެވެ. އަދި މިހާދިސާއާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަޅުވެރިއަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައި ނުވެއެވެ.

މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ ގެމަނަފުއްޓަށް ދޯނި ކަފުޖަހައިގެން ގެންދިއުމަށެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
މަހަށް ނިކުމެ އުޅުނު މަސްދޯންޏެއް ބިންދައިގެން ހިނގައްޖެ.

މަހަށް ނިކުމެ އުޅުނު ފައިބަރު މަސްދޯންޏެއް 25 މީހުންނާއެކު ބިންދައިގެން ހިނގައްޖެއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް އިން ވިދާޅުވީ ގއ.ދެއްވަދޫގެ އުތުރުން 8.95 ނޯޓިކަލް މޭލު ބޭރުގައި މަސްވެރިކަން ކުރަމުން ދިޔަ “މޯހިރާ” ނަމަކަށް ކިޔާ ފައިބަރު ދޯނި މޫސުން ގޯސްވެ ދޯނީގެ މެދުން ބިންދައިގެން ގޮސްގެން ސިފައިންނަށް ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ދޯނި ބިންދައިގެން ގޮސްފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 6:30 ހާއިރު މޫސުންގޯސްވެ އެރި ބޮޑު ރާޅަކާއެކުއެވެ.

ގިނަ އާންމު ދޯނި ފަހަރާއި ކޯސްޓް ގާޑް ޔުނިޓްގެ އޮފިސަރުން އެހީތެރިވުމަށް ޓަކައި އެސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންއެބަދެއެވެ. އަދި މިހާދިސާއާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަޅުވެރިއަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައި ނުވެއެވެ.

މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ ގެމަނަފުއްޓަށް ދޯނި ކަފުޖަހައިގެން ގެންދިއުމަށެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!