ޚަބަރު
އޯލެވެލް އަދި އެސްއެސްސީގެ ނަތީޖާ މިއަދު ލިބޭނެ

މި އަހަރު އޯލެވެލް އިމްތިހާނު ހެދި ދަރިވަރުންގެ ނަތީޖާ ލިބޭނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

އެޑިއުކޭޝަން އިން ބުނީ، މި އަހަރުގެ އޯލެވެލްގެ ނަތީޖާ މިއަދު ހެނދުނު 10:00 ގައި އަދި އެސް.އެސް.ސީގެ ނަތީޖާ މިއަދު މެންދުރު ފަހު 13:00 ގައި އިމްތިހާނު ސެންޓަރުތަކަށް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. އެ ސެންޓަރުތަކަށް ނަތީޖާ ލިބުމާ އެކު ނަތީޖާ ދޫކުރުމުގެ ކަންކަން އިންތިޒާމު ކުރާ ގޮތެއްގެ މަތީން ކުރިޔަށްދާނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަނުން ބުނެއެވެ.

މި އަހަރުގެ އޯ ލެވެލް އިމްތިހާނުގައި 234 ސެންޓަރަކުން 5955 ދަރިވަރުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

ކޮވިޑް ބަލިމަޑު ކަމާއެކު މިދިޔަ އަހަރު އޮކްޓޯބަރު ނޮވެމްބަރު އޯލެވެލް އިމްތިހާން މި އަހަރު ގެ މެއި ޖޫން އަށް ވަނީ ފަސްކޮށްފައިވެއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
އޯލެވެލް އަދި އެސްއެސްސީގެ ނަތީޖާ މިއަދު ލިބޭނެ

މި އަހަރު އޯލެވެލް އިމްތިހާނު ހެދި ދަރިވަރުންގެ ނަތީޖާ ލިބޭނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

އެޑިއުކޭޝަން އިން ބުނީ، މި އަހަރުގެ އޯލެވެލްގެ ނަތީޖާ މިއަދު ހެނދުނު 10:00 ގައި އަދި އެސް.އެސް.ސީގެ ނަތީޖާ މިއަދު މެންދުރު ފަހު 13:00 ގައި އިމްތިހާނު ސެންޓަރުތަކަށް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. އެ ސެންޓަރުތަކަށް ނަތީޖާ ލިބުމާ އެކު ނަތީޖާ ދޫކުރުމުގެ ކަންކަން އިންތިޒާމު ކުރާ ގޮތެއްގެ މަތީން ކުރިޔަށްދާނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަނުން ބުނެއެވެ.

މި އަހަރުގެ އޯ ލެވެލް އިމްތިހާނުގައި 234 ސެންޓަރަކުން 5955 ދަރިވަރުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

ކޮވިޑް ބަލިމަޑު ކަމާއެކު މިދިޔަ އަހަރު އޮކްޓޯބަރު ނޮވެމްބަރު އޯލެވެލް އިމްތިހާން މި އަހަރު ގެ މެއި ޖޫން އަށް ވަނީ ފަސްކޮށްފައިވެއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!