ޚަބަރު
ގާޒާ ފަންޑަށް 28 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ

ގާޒާގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދޭން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕެއިން (އައިއޭސީ) އިން ހުޅުވާލި އެމަޖެންސީ ފަންޑަށް 28 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެއެވެ.

އެ ފަންޑަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ފައިސާގެ ތަފުސީލު އާންމުކުރުމަށް އައިއޭސީން ރޭ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިއްސާކުރި ޕޯސްޓެއްގައި ބުނީ އެ ފަންޑަށް 28،027،420.14 ދިވެހި ރުފިޔާއާއި 17،300.50 އެމެރިކާ ޑޮލަރު (266،773.71 ރުފިޔާ) ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން މިހާރު އެ ފަންޑަށް ލިބުނު ޖުމުލަ ފައިސާގެ އަދަދު 28،294،193.85 ރުފިޔާއަށް އަރައެވެ.

އައިއޭސީން ގާޒާއަށް އެހީވާން އެމަޖެންސީ ފަންޑެއް ހުޅުވީ މިދިޔަ މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު ހަމާސް އިން އިޒްރޭލާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ އިއުލާންކޮށް، ގާޒާއަށް ގިނަ ހަމަލާތަކެއް ދިނުމުންނެވެ.

އިޒްރޭލުން މިހާތަނަށް ފަލަސްތީންގެ 9،200 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މަރާލާފައިވާއިރު، 23،000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ޒަހަމްވެފައެވެ. އަަދި ގާޒާގެ އާބާދީގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި މީހުން ވަނީ ގެދޮރު ސުންނާފަތިވެ މަގުމަތިވެފައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ގާޒާ ފަންޑަށް 28 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ

ގާޒާގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދޭން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕެއިން (އައިއޭސީ) އިން ހުޅުވާލި އެމަޖެންސީ ފަންޑަށް 28 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެއެވެ.

އެ ފަންޑަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ފައިސާގެ ތަފުސީލު އާންމުކުރުމަށް އައިއޭސީން ރޭ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިއްސާކުރި ޕޯސްޓެއްގައި ބުނީ އެ ފަންޑަށް 28،027،420.14 ދިވެހި ރުފިޔާއާއި 17،300.50 އެމެރިކާ ޑޮލަރު (266،773.71 ރުފިޔާ) ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން މިހާރު އެ ފަންޑަށް ލިބުނު ޖުމުލަ ފައިސާގެ އަދަދު 28،294،193.85 ރުފިޔާއަށް އަރައެވެ.

އައިއޭސީން ގާޒާއަށް އެހީވާން އެމަޖެންސީ ފަންޑެއް ހުޅުވީ މިދިޔަ މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު ހަމާސް އިން އިޒްރޭލާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ އިއުލާންކޮށް، ގާޒާއަށް ގިނަ ހަމަލާތަކެއް ދިނުމުންނެވެ.

އިޒްރޭލުން މިހާތަނަށް ފަލަސްތީންގެ 9،200 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މަރާލާފައިވާއިރު، 23،000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ޒަހަމްވެފައެވެ. އަަދި ގާޒާގެ އާބާދީގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި މީހުން ވަނީ ގެދޮރު ސުންނާފަތިވެ މަގުމަތިވެފައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!