ޚަބަރު
ވިސާމާ ފެނުނީ މާލެއިން، ހާލުރަނގަޅު: ފުލުހުން

ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ ވިސާމާ ފެނިފައިވާކަމަށާއި ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

އާއިލާއަށް ހަބަރެއް ނުވެ ގެއްލިފައިވާކަމަށްބުނެ، ސ. ހިތަދޫ، ކަދުރުމާގޭ، އުމުރުން 39 އަހަރުގެ އާއިޝަތު ވިސާމާ ހޯދައި ދިނުމަށް އެދި އާއިލާގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވަނީ މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު ކަމަށް ކުރިން ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އޭނާ މި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު މާލެ އައި ކަމަށާއި އެންމެ ފަހުން ހަބަރެއްވީ 18 ވަނަ ދުވަހު ފޯނުން ކަމަށް އާއިލާއާއި ހަވާލާދީ ފުލުހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ފުލުހުން މިރޭ ފަހުން ބުނެފައިވަނީ މިރޭ 10:30 ހާއިރު މާލެއިން ވިސާމާ ފެނިފައިވާކަމަށާއި ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ވިސާމާ ފެނުނީ މާލެއިން، ހާލުރަނގަޅު: ފުލުހުން

ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ ވިސާމާ ފެނިފައިވާކަމަށާއި ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

އާއިލާއަށް ހަބަރެއް ނުވެ ގެއްލިފައިވާކަމަށްބުނެ، ސ. ހިތަދޫ، ކަދުރުމާގޭ، އުމުރުން 39 އަހަރުގެ އާއިޝަތު ވިސާމާ ހޯދައި ދިނުމަށް އެދި އާއިލާގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވަނީ މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު ކަމަށް ކުރިން ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އޭނާ މި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު މާލެ އައި ކަމަށާއި އެންމެ ފަހުން ހަބަރެއްވީ 18 ވަނަ ދުވަހު ފޯނުން ކަމަށް އާއިލާއާއި ހަވާލާދީ ފުލުހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ފުލުހުން މިރޭ ފަހުން ބުނެފައިވަނީ މިރޭ 10:30 ހާއިރު މާލެއިން ވިސާމާ ފެނިފައިވާކަމަށާއި ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!