އީރާނުން ތިބީ ދޫދޭގޮތަކަށް ނޫން، އެމެރިކާއަށް ފަހުގެ އިންޒާރުދީފި
ޚަބަރު
ހުޅުމާލޭ އެކްސިޑެންޓް: ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް އެކަކު ނިޔާވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭ ސެންޓަރަލް ޕާކް ކައިރީ ހިގި އެކްސިޑެންޓުގައި, ހާލުދެރަވެގެން އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ އައިސީޔޫ ވެންޓިލެޓަރުގައި ފަރުވާދެމުން ދިޔަ އިސްމާއީލް ވަހީދު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

އިސްމާއީލު ނިޔާވީ ރޭ މެންދަމު ވަގުތެއްގައެވެ. ކަށުނަމާދު އޮތީ މެންދުރު ނަމާދަށްފަހުގައެވެ.

އިސްމާއިލް ގެ އަނބިމީހާ އައިޝަތުމަނިކެ އަށް ފަރުވާ ދެމުން ދަނީ އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގެ އައިސީޔޫގައެވެ.

މިއީ މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކް ކައިރިން ބާރު ސްޕީޑްގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް، ތިން ސައިކަލެއްގައި ޖެހިގެން ހިނގި އެކްސިޑެންޓެކެވެ. މިމައްސަލައިގައި ކާރު ދުއްވަން އިން މީހާ ވަނީ ހައްޔަރުކުރެވިފައެވެ. މިމައްސަލަ ފުލުހުންދަނީ އިތުރަށް ތަހުޤީގުކުރަމުންނެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ހުޅުމާލޭ އެކްސިޑެންޓް: ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް އެކަކު ނިޔާވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭ ސެންޓަރަލް ޕާކް ކައިރީ ހިގި އެކްސިޑެންޓުގައި, ހާލުދެރަވެގެން އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ އައިސީޔޫ ވެންޓިލެޓަރުގައި ފަރުވާދެމުން ދިޔަ އިސްމާއީލް ވަހީދު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

އިސްމާއީލު ނިޔާވީ ރޭ މެންދަމު ވަގުތެއްގައެވެ. ކަށުނަމާދު އޮތީ މެންދުރު ނަމާދަށްފަހުގައެވެ.

އިސްމާއިލް ގެ އަނބިމީހާ އައިޝަތުމަނިކެ އަށް ފަރުވާ ދެމުން ދަނީ އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގެ އައިސީޔޫގައެވެ.

މިއީ މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކް ކައިރިން ބާރު ސްޕީޑްގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް، ތިން ސައިކަލެއްގައި ޖެހިގެން ހިނގި އެކްސިޑެންޓެކެވެ. މިމައްސަލައިގައި ކާރު ދުއްވަން އިން މީހާ ވަނީ ހައްޔަރުކުރެވިފައެވެ. މިމައްސަލަ ފުލުހުންދަނީ އިތުރަށް ތަހުޤީގުކުރަމުންނެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!