ޚަބަރު
މާލޭގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް، ތިންމީހަކަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއްވެ ހާލު ސީރިއަސް

މާލޭ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި މީގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ތިން މީހަކަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ވެއްޖެއެވެ.

ދެސައިކަލެއް ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްކަމަށް އެނގިފައިވާއިރު، އަންހެނަކާއި ދެ ފިރިހެނެއްގެ ހާލު ވަރަށް ބޮޑަށް ސީރިއަސްއެވެ. ސޯޝަލްމީޑީޔާގައި ދައުރުވަމުންދާ ވީޑިޔޯ ފޮޓޯތަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި ތިންމީހުންގެ ވެސް މޫނު، އަނގަމަތި، ލޯ، މިހެން ގޮސް މުޅި މޫނަށާއި ބޮލަށް އަނިޔާވެ، ބޮލުންވެސް ދަނީ ގިނަ އަދަދަަކަށް ލޭފައިބަމުންނެވެ.

މިހާދިސާގެ އިތުރު ތަފްސީލެއް އަދި ލިބޭ ގޮތެއް ނުވެއެވެ.

ފުލުހުންގެ ބަހެއް ހޯދަން ގުޅަން އުޅުމުން ކާމިޔާބު ވާގޮތެއް ނުވެއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.
  1. މާމިނގިލީ ޒާހިރު

    ފުލުހުންގެ ބަހެއް ހޯދުމަކީވެސް ކާމިޔާބާ ގުޅިފަވާ ކަމެއްތޯ؟

ޚަބަރު
މާލޭގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް، ތިންމީހަކަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއްވެ ހާލު ސީރިއަސް

މާލޭ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި މީގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ތިން މީހަކަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ވެއްޖެއެވެ.

ދެސައިކަލެއް ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްކަމަށް އެނގިފައިވާއިރު، އަންހެނަކާއި ދެ ފިރިހެނެއްގެ ހާލު ވަރަށް ބޮޑަށް ސީރިއަސްއެވެ. ސޯޝަލްމީޑީޔާގައި ދައުރުވަމުންދާ ވީޑިޔޯ ފޮޓޯތަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި ތިންމީހުންގެ ވެސް މޫނު، އަނގަމަތި، ލޯ، މިހެން ގޮސް މުޅި މޫނަށާއި ބޮލަށް އަނިޔާވެ، ބޮލުންވެސް ދަނީ ގިނަ އަދަދަަކަށް ލޭފައިބަމުންނެވެ.

މިހާދިސާގެ އިތުރު ތަފްސީލެއް އަދި ލިބޭ ގޮތެއް ނުވެއެވެ.

ފުލުހުންގެ ބަހެއް ހޯދަން ގުޅަން އުޅުމުން ކާމިޔާބު ވާގޮތެއް ނުވެއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
  1. މާމިނގިލީ ޒާހިރު

    ފުލުހުންގެ ބަހެއް ހޯދުމަކީވެސް ކާމިޔާބާ ގުޅިފަވާ ކަމެއްތޯ؟