ޚަބަރު
އައްޑޫ ސިޓީ ގައި ނުރައްކާތެރި ގޭންގު މާރާމާރީއެއް؛ އެކަކުގެ ހާލު ސީރިއަސް

ރޭގެ މާރާމާރީގައި އއްޑޫ ހިތަދޫގައި ރޭ ހިންގިި ނުރައްކާތެރި ގޭންގު މާރާމާރީއެއްގައި މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ހިތަދޫގެ ދެ ގޭންގެއްގެ ދެމެދުގައި މާރާމާރީއެއް ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ރިޕޯޓު ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި
މި މާރާމާރީގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ޒަހަމްވި 30 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކަށް އައްޑޫ އީކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ދަނީ ފަރުވާ ދެމުންދާ ކަމަށެވެ.

އަދި އެމީހާގެ ހާލު ސީރިއަސް ކަމަށް ހޮސްޕިޓަލުން ފުލުހުންނަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ކަމަށް ވެސް ފުލުހުންގެ މީޑިއާއިން މީޑިއާ ތަކަށް ފޮނުވި މެސެޖެއްގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

ފުލުހުން އަންނަނީ އެ މައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

 

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
އައްޑޫ ސިޓީ ގައި ނުރައްކާތެރި ގޭންގު މާރާމާރީއެއް؛ އެކަކުގެ ހާލު ސީރިއަސް

ރޭގެ މާރާމާރީގައި އއްޑޫ ހިތަދޫގައި ރޭ ހިންގިި ނުރައްކާތެރި ގޭންގު މާރާމާރީއެއްގައި މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ހިތަދޫގެ ދެ ގޭންގެއްގެ ދެމެދުގައި މާރާމާރީއެއް ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ރިޕޯޓު ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި
މި މާރާމާރީގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ޒަހަމްވި 30 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކަށް އައްޑޫ އީކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ދަނީ ފަރުވާ ދެމުންދާ ކަމަށެވެ.

އަދި އެމީހާގެ ހާލު ސީރިއަސް ކަމަށް ހޮސްޕިޓަލުން ފުލުހުންނަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ކަމަށް ވެސް ފުލުހުންގެ މީޑިއާއިން މީޑިއާ ތަކަށް ފޮނުވި މެސެޖެއްގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

ފުލުހުން އަންނަނީ އެ މައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

 

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!