ޚަބަރު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބް ރައީސަކަށް ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސަލީމު!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސަކަށް ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމު ހޮވިވަޑައިގެންފިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސަކަށް ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމު ހޮވިވަޑައިގެންނެވީ އެކަމަށްޓަކައި މިރޭ މަޖިލީހުގައި ނެގި ވޯޓު ކާމިޔާބުކުރައްވައިގެނެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް ހޮވުމަށް ބޭއްވި ވޯޓްގައި ސަލީމަށް 51 ވޯޓް ލިބިވަޑައިގަތެވެ. ސަލީމާއި ވާދަކުރެއްވި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދު ﷲ ޖާބިރަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވީ 23 ވޯޓެވެ.

މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސްގެ މަގާމު ހުސްވީ އެމަޤާމުގައި ހުންނެވި ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އީވާ އަބްދުﷲ އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުންނެވެ. އޭނާ މަޤާމުން އިސްތިއުފާދެއްވިއިރު، އޭނާ މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް އެމްޑީޕީން އޮތީ މަޖިލީހަށް ޤަރާރެއްވެސް ހުށަހަޅާފައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބް ރައީސަކަށް ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސަލީމު!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސަކަށް ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމު ހޮވިވަޑައިގެންފިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސަކަށް ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމު ހޮވިވަޑައިގެންނެވީ އެކަމަށްޓަކައި މިރޭ މަޖިލީހުގައި ނެގި ވޯޓު ކާމިޔާބުކުރައްވައިގެނެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް ހޮވުމަށް ބޭއްވި ވޯޓްގައި ސަލީމަށް 51 ވޯޓް ލިބިވަޑައިގަތެވެ. ސަލީމާއި ވާދަކުރެއްވި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދު ﷲ ޖާބިރަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވީ 23 ވޯޓެވެ.

މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސްގެ މަގާމު ހުސްވީ އެމަޤާމުގައި ހުންނެވި ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އީވާ އަބްދުﷲ އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުންނެވެ. އޭނާ މަޤާމުން އިސްތިއުފާދެއްވިއިރު، އޭނާ މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް އެމްޑީޕީން އޮތީ މަޖިލީހަށް ޤަރާރެއްވެސް ހުށަހަޅާފައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!