އީރާނުން ތިބީ ދޫދޭގޮތަކަށް ނޫން، އެމެރިކާއަށް ފަހުގެ އިންޒާރުދީފި
ޚަބަރު
އައްޑޫ މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން އިތުރު ބަޔަކު އަނެއްކާވެސް ހައްޔަރުކޮށްފި

އައްޑޫގައި ހިނގި މާރާމާރީތަކާ ގުޅިގެން އަނެއްކާވެސް އިތުރު ބަޔަކު ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ.

އައްޑޫގައި އެންމެ ފުރަތަމަ މާރާމާރީ ހިނގީ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭގައެވެ. އެ މާރާމާރީ އަށް ފަހު އިތުރު މާރާމާރީތަކެއް ވެސް ހިނގިއެވެ.

ފުލުހުން ރޭ ބުނީ އައްޑޫ މާރާމާރީތަޖާއި ގުޅިގެން އިއްޔެ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން އުމުރުން 18 އަހަރާއި 20 އަހަރާއި 21 އަހަރާއި އަދި 23 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނުން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީގެކުރިން ވެސް އައްޑޫ މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށް، ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދު ކުރުމަށް އަމުރުކޮށްފައެވެ.

މިހާދިސާގައި ވަޅިން ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލި ޒުވާނުންގެ ހާލު ވަރަށް ސީރިއަސް ކަމަށްވާއިރު އޭގެ ތެރެއިން އެއް ޒުވާނަކަށް ފަރުވާދެމުން ދަނީ އައިސީޔޫގައިކަމަށްވެސް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
އައްޑޫ މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން އިތުރު ބަޔަކު އަނެއްކާވެސް ހައްޔަރުކޮށްފި

އައްޑޫގައި ހިނގި މާރާމާރީތަކާ ގުޅިގެން އަނެއްކާވެސް އިތުރު ބަޔަކު ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ.

އައްޑޫގައި އެންމެ ފުރަތަމަ މާރާމާރީ ހިނގީ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭގައެވެ. އެ މާރާމާރީ އަށް ފަހު އިތުރު މާރާމާރީތަކެއް ވެސް ހިނގިއެވެ.

ފުލުހުން ރޭ ބުނީ އައްޑޫ މާރާމާރީތަޖާއި ގުޅިގެން އިއްޔެ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން އުމުރުން 18 އަހަރާއި 20 އަހަރާއި 21 އަހަރާއި އަދި 23 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނުން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީގެކުރިން ވެސް އައްޑޫ މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށް، ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދު ކުރުމަށް އަމުރުކޮށްފައެވެ.

މިހާދިސާގައި ވަޅިން ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލި ޒުވާނުންގެ ހާލު ވަރަށް ސީރިއަސް ކަމަށްވާއިރު އޭގެ ތެރެއިން އެއް ޒުވާނަކަށް ފަރުވާދެމުން ދަނީ އައިސީޔޫގައިކަމަށްވެސް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!