އީރާނުން ތިބީ ދޫދޭގޮތަކަށް ނޫން، އެމެރިކާއަށް ފަހުގެ އިންޒާރުދީފި
ޚަބަރު
ރައީސް ޑރ މުއިއްޒުއާއި ޖޭޕީގެ ލީޑަރު ގާސިމް ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ބައްދަލުވުމެއް ކުރިއަށްދާ ކަމަށް އެ އޮފީހުން ވިދާޅުވެެއްޖެއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ވިދާޅުވީ އެ ބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތީ މިއަދު ރައީސް އޮފީހުގައި ކަމަށެވެ. ބައްދަލުވުމާއި ގުޅޭ އިތުރު އެއްވެސް ތަފްސީލެއް ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

ވެރިކަން ކުރާ މައި ޕާޓީ ޕީއެންސީގެ ބޭފުޅުން ވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ ފަހުކޮޅު ވެސް ޖޭޕީގެ އިސް ވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ.

އެ ބައްދަލުވުމަކީ ޕީއެންސީއާ އެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތެއް ކުރެވޭނެ މަގު އޮތްތޯ ބެލުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއް ކަމަށް ޖޭޕީން ބުނެފައިވެއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ރައީސް ޑރ މުއިއްޒުއާއި ޖޭޕީގެ ލީޑަރު ގާސިމް ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ބައްދަލުވުމެއް ކުރިއަށްދާ ކަމަށް އެ އޮފީހުން ވިދާޅުވެެއްޖެއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ވިދާޅުވީ އެ ބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތީ މިއަދު ރައީސް އޮފީހުގައި ކަމަށެވެ. ބައްދަލުވުމާއި ގުޅޭ އިތުރު އެއްވެސް ތަފްސީލެއް ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

ވެރިކަން ކުރާ މައި ޕާޓީ ޕީއެންސީގެ ބޭފުޅުން ވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ ފަހުކޮޅު ވެސް ޖޭޕީގެ އިސް ވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ.

އެ ބައްދަލުވުމަކީ ޕީއެންސީއާ އެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތެއް ކުރެވޭނެ މަގު އޮތްތޯ ބެލުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއް ކަމަށް ޖޭޕީން ބުނެފައިވެއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!