ޚަބަރު
މާލޭގައި ފެންބޮޑުވެ ގެއްލުންވާ ގެތަކުގެ މައުލޫމާތު އެއްކުރުމަށް ސާވޭއެއް ފަށައިފި

ވިއްސާރަވުމުގެ ސަބަބުން މާލޭގައި ފެންބޮޑުވެ ގެއްލުންވާ ގެތަކުގެ މައުލޫމާތު އެއްކުރުމަށް އެމްއެންޑީއެފް މާލެ އޭރިއާ ކޮމާންޑުން ސާވޭއެއް ފަށައިފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ވިދާޅުވީ މި ސާވޭގެ މަގްސަދަކީ މާލޭގައި ފެން ބޮޑުވާ ގޭތަކުގެ މައުލޫމާތު އެއްކުރުމާއި އެ ގެތަކުގެ ލޮކޭޝަންތައް މެޕްކުރުމާއި އަދި ފެން ބޮޑުވެގެން ލިބޭ ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރުމަށް ދުރާލާ އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތައް ހިއްސާކުރުން ކަމަށެވެ.

މި ސާވޭގައި މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު މާލެއަށް ކުރި ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ފެން ބޮޑުވެ ގެއްލުން ލިބުނު ގެތަކަށް ޒިޔާރާތްކޮށް މައުލޫމާތު އެއްކުރަން ވަނީ ފަށައިފައެވެ.

މިއަދު ފަށާފައިވާ ސާވޭ ކުރިއަށްދާނީ އަންނަ ހޯމަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން މި ސާވޭ ފަށާފައިވާއިރު އާދިއްތަ ދުވަހު ރާއްޖެއަށް ކުރި ވިއްސާރައިގައި މާލޭގެ 70 ގެއަކަށް އެކިވަރުގެ ގެއްލުންތައް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

އެ ގެތަކަށް 457،246.20 ރުފިޔާ ދޭން ނިންމާފައިވާ ކަަމަށް ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރ (އެންޑީއެމްއޭ) އިން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
މާލޭގައި ފެންބޮޑުވެ ގެއްލުންވާ ގެތަކުގެ މައުލޫމާތު އެއްކުރުމަށް ސާވޭއެއް ފަށައިފި

ވިއްސާރަވުމުގެ ސަބަބުން މާލޭގައި ފެންބޮޑުވެ ގެއްލުންވާ ގެތަކުގެ މައުލޫމާތު އެއްކުރުމަށް އެމްއެންޑީއެފް މާލެ އޭރިއާ ކޮމާންޑުން ސާވޭއެއް ފަށައިފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ވިދާޅުވީ މި ސާވޭގެ މަގްސަދަކީ މާލޭގައި ފެން ބޮޑުވާ ގޭތަކުގެ މައުލޫމާތު އެއްކުރުމާއި އެ ގެތަކުގެ ލޮކޭޝަންތައް މެޕްކުރުމާއި އަދި ފެން ބޮޑުވެގެން ލިބޭ ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރުމަށް ދުރާލާ އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތައް ހިއްސާކުރުން ކަމަށެވެ.

މި ސާވޭގައި މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު މާލެއަށް ކުރި ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ފެން ބޮޑުވެ ގެއްލުން ލިބުނު ގެތަކަށް ޒިޔާރާތްކޮށް މައުލޫމާތު އެއްކުރަން ވަނީ ފަށައިފައެވެ.

މިއަދު ފަށާފައިވާ ސާވޭ ކުރިއަށްދާނީ އަންނަ ހޯމަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން މި ސާވޭ ފަށާފައިވާއިރު އާދިއްތަ ދުވަހު ރާއްޖެއަށް ކުރި ވިއްސާރައިގައި މާލޭގެ 70 ގެއަކަށް އެކިވަރުގެ ގެއްލުންތައް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

އެ ގެތަކަށް 457،246.20 ރުފިޔާ ދޭން ނިންމާފައިވާ ކަަމަށް ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރ (އެންޑީއެމްއޭ) އިން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!