ޚަބަރު
މާލެއަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހެމުންދާތީ ފެން ހިންދުމުގެ މަސައްކަތް އެމްއެންޑީއެފުން ފަށައިފި

މާލެއަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހެމުންދާތީ، ފެން ހިންދުމުގެ މަސައްކަތް އެމްއެންޑީއެފް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު ސަރވިސްއިން ފަށައިފިއެވެ.

މިކަން ހާމަ ކޮށްފައިވަނީ އެމްއެންޑީއެފްއިން ކުރި އެކްސް ޕޯސްޓެއްގައެވެ.

މެޓް އޮފީހުންވެސް ވަނީ ދާދިދެންމެއަކު ކ. އަތޮޅުން ފެށިގެން މ. އަތޮޅާއި ހަމައަށް ރީނދޫ ސަމާލު ނެރެފައެވެ. މި އަތޮޅުތަކަށް ބޯކަށް ވާރޭވެހި ގުރުމުގެ އިތުރުން ވިލާގަޑުގައި 45މޭލަށް ވައިގަދަވެ އަދި ކަނޑުވެސް ގަދަވާނެކަމަށް ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ.

އަދި މިއަދު ހެނދުނު ވަނީ ރ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ލ. އަތޮޅާއި ހަމައަށް ހުދު ސަމާލުވެސް ނެރެފައެވެ.މި އަތޮޅުތަކަށްވެސް ބޯކަށް ވާރޭވެހި ގުރުމުގެ އިތުރުން ވިލާގަޑުގައި 22 މޭލާއި 27 މޭލަށް ވައިގަދަވެ އަދި ވިލާގަޑުގައި 40 މޭލަށް ވައިގަދަވެ އަދި ކަނޑުވެސް ގަދަވާނެކަމަށް ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
މާލެއަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހެމުންދާތީ ފެން ހިންދުމުގެ މަސައްކަތް އެމްއެންޑީއެފުން ފަށައިފި

މާލެއަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހެމުންދާތީ، ފެން ހިންދުމުގެ މަސައްކަތް އެމްއެންޑީއެފް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު ސަރވިސްއިން ފަށައިފިއެވެ.

މިކަން ހާމަ ކޮށްފައިވަނީ އެމްއެންޑީއެފްއިން ކުރި އެކްސް ޕޯސްޓެއްގައެވެ.

މެޓް އޮފީހުންވެސް ވަނީ ދާދިދެންމެއަކު ކ. އަތޮޅުން ފެށިގެން މ. އަތޮޅާއި ހަމައަށް ރީނދޫ ސަމާލު ނެރެފައެވެ. މި އަތޮޅުތަކަށް ބޯކަށް ވާރޭވެހި ގުރުމުގެ އިތުރުން ވިލާގަޑުގައި 45މޭލަށް ވައިގަދަވެ އަދި ކަނޑުވެސް ގަދަވާނެކަމަށް ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ.

އަދި މިއަދު ހެނދުނު ވަނީ ރ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ލ. އަތޮޅާއި ހަމައަށް ހުދު ސަމާލުވެސް ނެރެފައެވެ.މި އަތޮޅުތަކަށްވެސް ބޯކަށް ވާރޭވެހި ގުރުމުގެ އިތުރުން ވިލާގަޑުގައި 22 މޭލާއި 27 މޭލަށް ވައިގަދަވެ އަދި ވިލާގަޑުގައި 40 މޭލަށް ވައިގަދަވެ އަދި ކަނޑުވެސް ގަދަވާނެކަމަށް ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!