ޚަބަރު
މޭޔަރާއި މެންބަރުން ހޮވާ ބައި-އިލެކްޝަން ކުރިޔަށް ދަނީ، މާލޭގެ ވޯޓް؛ ފޯރި ކުޑަ

މިއަދު ކުރިޔަށްދާ ފަސް ބައި އިލެކްޝަނުގައި ވޯޓުލުން ފެށިތާ ގަޑިއެއްގެ އިރު ވެގެން ދިޔައިރު ވޯޓުލާފައި ވަނީ ދެ ޕަސެންޓު މީހުން ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

މިއަދު ކުރިޔަށް ދަނީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރު ބައި އިލެކްޝަނާއި އެ ކައުންސިލްގެ ހުސް ވެފައިވާ ތިން ދާއިރާއެއްގެ އިތުރުން މ.މުލަކު އަންހެނުން ތަރައްގީ އަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ ބައި އިލެކްޝަނެވެ.

ހެނދުނު 8:00ގައި ވޯޓުލުން ފެށިއިރު 9:09އާ ހަމައަށް ވޯޓުލާފައި ވަނީ 1204 މީހުންނެވެ. ވޯޓުނުލާ 54،798 މީހުން އެބަ ތިއްބެވެ.

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބައި އިލެކްޝަނުގައި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައި ވަނީ 54،680 މީހަކަށެވެ.

މިއަދުގެ އިންތިޚާބުތަކުގައި ޖުލްމަ 58 ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާފައިވާއިރު މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބައި އިލެކްޝަންތަކަށް 55 ވޯޓު ފޮށި ވަނީ ބަހައްޓާފައެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި މިއަދުގެ ބައި އިލެކްޝަނުގެ ވޯޓުލުން ހެނދުނު 8:00ން ފެށިގެން ހަވީރު 5:00އާ ހަމައަށް ކުރިއަށްދާނެއެވެ. މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން އީސީން ވަނީ ވޯޓުލާން އެއް ގަޑިއިރު އިތުރުކުރައްވާފައެވެ

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
މޭޔަރާއި މެންބަރުން ހޮވާ ބައި-އިލެކްޝަން ކުރިޔަށް ދަނީ، މާލޭގެ ވޯޓް؛ ފޯރި ކުޑަ

މިއަދު ކުރިޔަށްދާ ފަސް ބައި އިލެކްޝަނުގައި ވޯޓުލުން ފެށިތާ ގަޑިއެއްގެ އިރު ވެގެން ދިޔައިރު ވޯޓުލާފައި ވަނީ ދެ ޕަސެންޓު މީހުން ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

މިއަދު ކުރިޔަށް ދަނީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރު ބައި އިލެކްޝަނާއި އެ ކައުންސިލްގެ ހުސް ވެފައިވާ ތިން ދާއިރާއެއްގެ އިތުރުން މ.މުލަކު އަންހެނުން ތަރައްގީ އަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ ބައި އިލެކްޝަނެވެ.

ހެނދުނު 8:00ގައި ވޯޓުލުން ފެށިއިރު 9:09އާ ހަމައަށް ވޯޓުލާފައި ވަނީ 1204 މީހުންނެވެ. ވޯޓުނުލާ 54،798 މީހުން އެބަ ތިއްބެވެ.

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބައި އިލެކްޝަނުގައި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައި ވަނީ 54،680 މީހަކަށެވެ.

މިއަދުގެ އިންތިޚާބުތަކުގައި ޖުލްމަ 58 ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާފައިވާއިރު މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބައި އިލެކްޝަންތަކަށް 55 ވޯޓު ފޮށި ވަނީ ބަހައްޓާފައެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި މިއަދުގެ ބައި އިލެކްޝަނުގެ ވޯޓުލުން ހެނދުނު 8:00ން ފެށިގެން ހަވީރު 5:00އާ ހަމައަށް ކުރިއަށްދާނެއެވެ. މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން އީސީން ވަނީ ވޯޓުލާން އެއް ގަޑިއިރު އިތުރުކުރައްވާފައެވެ

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!