އީރާނުން ތިބީ ދޫދޭގޮތަކަށް ނޫން، އެމެރިކާއަށް ފަހުގެ އިންޒާރުދީފި
ޚަބަރު
ތިނަދޫ ކުނިގޮނޑުގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލައިފި

ގދ. ތިނަދޫ ކުނިގޮނޑުގައި ރޯވިތާ ތިން ގަޑިއިރަށްވުރެ ގިނަ އިރު ވި ފަހުން އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލައިފިއެވެ.

ތިނަދޫ ކުނިގޮނޑުގައި އަލިފާން ރޯވެގެން އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑް، ތިނަދޫ ފަޔަރ ސްޓޭޝަނުން އަލިފާން ނިއްވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ގޮސްފައިވާ ކަަމަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން ރޭގައި ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

މި ހާދިސާގެ މައުލޫމާތު ލިިބިފައި ވަނީ ރޭ 18:47 ހާއިރު ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް އިން ފަހުން ބުނ” ތިނަދޫ ފަޔަރ ސްޓޭޝަނުން އެރަށު ކުނިގޮނޑުގައި ރޯވި އަލިފާން ނިއްވާލެވުނީ ރޭ 22:20 ހާއިރު ކަމަށެވެ.

މީގެ ހަ ދުވަސް ކުރިން ޅ. ނައިފަރު ކުނިގޮނޑުގައި ރޯވެގެންވެސް ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވެފައި ވެއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ތިނަދޫ ކުނިގޮނޑުގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލައިފި

ގދ. ތިނަދޫ ކުނިގޮނޑުގައި ރޯވިތާ ތިން ގަޑިއިރަށްވުރެ ގިނަ އިރު ވި ފަހުން އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލައިފިއެވެ.

ތިނަދޫ ކުނިގޮނޑުގައި އަލިފާން ރޯވެގެން އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑް، ތިނަދޫ ފަޔަރ ސްޓޭޝަނުން އަލިފާން ނިއްވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ގޮސްފައިވާ ކަަމަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން ރޭގައި ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

މި ހާދިސާގެ މައުލޫމާތު ލިިބިފައި ވަނީ ރޭ 18:47 ހާއިރު ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް އިން ފަހުން ބުނ” ތިނަދޫ ފަޔަރ ސްޓޭޝަނުން އެރަށު ކުނިގޮނޑުގައި ރޯވި އަލިފާން ނިއްވާލެވުނީ ރޭ 22:20 ހާއިރު ކަމަށެވެ.

މީގެ ހަ ދުވަސް ކުރިން ޅ. ނައިފަރު ކުނިގޮނޑުގައި ރޯވެގެންވެސް ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވެފައި ވެއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!