ޚަބަރު
އަލަށް އުފަންވި 205 ކުއްޖަކަށް އެސްޓީއޯގެ ހަދިޔާ

މިދިޔަމަހު އަލަށް އުފަންވި 205 ޖުއްޖަކަށް ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގް އޯގަނައިޒޭޝަން ( އެސްޓީއޯ ) އިން ހަދިޔާ ފޮށި ދީފިއެވެ.

އެސްޓީއޯ އިން “ފަޚުރުވެރި އާއިލާ”ގެ ނަމުގައި ހަދިޔާކުރާ މި ގިފްޓު ޕެކްތަކުގައި އަލަށް އުފަންވާ ދަރިފުޅުގެ އިތުރުން މައިމީހާ އަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ހުންނާނެ އެވެ.

މިދިޔަ މަހު މި ގިފްޓު ޕެކްތައް 8 ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އުފަންވި ކުދިންނަށް ދީފައިވެ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އައިޖީއެމްއެޗް، ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް، ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލް، އުނގޫފާރު ހޮސްޕިޓަލް، ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް، ޑރ. އަބްދުއް ސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް، ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލް އަދި އައްޑޫ އިކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލެވެ.

މިދިޔަ މަހު އުފަންވި ކުދިންނަށް ބަލާއިރު، ގިފްޓް ޕެކް އެންމެ ގިނައިން ދީފައިވަނީ އަންހެން ކުދިންނަށެވެ. އެގޮތުން 109 އަންހެން ކުއްޖަކަށް ގިފްޓް ޕެކް ދީފައިވާއިރު، 96 ފިރިހެން ކުއްޖަކަށް ގިފްޓް ޕެކް ވަނީ ދީފަ އެވެ.

އެސްޓީއޯގެ އަމާޒަކީ މި ކެމްޕޭން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ފުޅާކުރުން ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެ އެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
އަލަށް އުފަންވި 205 ކުއްޖަކަށް އެސްޓީއޯގެ ހަދިޔާ

މިދިޔަމަހު އަލަށް އުފަންވި 205 ޖުއްޖަކަށް ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގް އޯގަނައިޒޭޝަން ( އެސްޓީއޯ ) އިން ހަދިޔާ ފޮށި ދީފިއެވެ.

އެސްޓީއޯ އިން “ފަޚުރުވެރި އާއިލާ”ގެ ނަމުގައި ހަދިޔާކުރާ މި ގިފްޓު ޕެކްތަކުގައި އަލަށް އުފަންވާ ދަރިފުޅުގެ އިތުރުން މައިމީހާ އަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ހުންނާނެ އެވެ.

މިދިޔަ މަހު މި ގިފްޓު ޕެކްތައް 8 ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އުފަންވި ކުދިންނަށް ދީފައިވެ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އައިޖީއެމްއެޗް، ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް، ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލް، އުނގޫފާރު ހޮސްޕިޓަލް، ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް، ޑރ. އަބްދުއް ސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް، ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލް އަދި އައްޑޫ އިކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލެވެ.

މިދިޔަ މަހު އުފަންވި ކުދިންނަށް ބަލާއިރު، ގިފްޓް ޕެކް އެންމެ ގިނައިން ދީފައިވަނީ އަންހެން ކުދިންނަށެވެ. އެގޮތުން 109 އަންހެން ކުއްޖަކަށް ގިފްޓް ޕެކް ދީފައިވާއިރު، 96 ފިރިހެން ކުއްޖަކަށް ގިފްޓް ޕެކް ވަނީ ދީފަ އެވެ.

އެސްޓީއޯގެ އަމާޒަކީ މި ކެމްޕޭން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ފުޅާކުރުން ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެ އެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!