ޚަބަރު
ފުވައްމުލަކު ގައި ރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓްގައި 30 އަހަރުގެ ޒުވާނަކަށް ފަރުވާދެނީ

ޏ. ފުވައްމަލު ރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވި އުމުރުން 30 އަހަރުގެ ޒުވާނަކަށް ވެންޓިލޭޓަރުގައި ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފިއެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައިވަނީ ރޭ 15: 10  ގަ ކަމަށް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ.

މި އެކސިޑެންޓާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ބުނީ މި ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ރޭ ގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށެވެ. މިއީ ދުއްވަމުންދިޔަ ސައިކަލެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ހިނގާފައިވާ ހާދިސާއެއް ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި އަނިޔާވި މީހާ މި ވަގުތު ވެންޓިލޭޓަރުގައި ފަރުވާ ދޭ އިރު އޭނާ ވަނީ ހާދިސާގެ ސަބަބުން ވަރަށް ބޮޑަށް ގެއްލުން ވެފައެވެ.

މި އެކްސިޓެކްޓް މިހާރު ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުނެފައި ވެއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ފުވައްމުލަކު ގައި ރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓްގައި 30 އަހަރުގެ ޒުވާނަކަށް ފަރުވާދެނީ

ޏ. ފުވައްމަލު ރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވި އުމުރުން 30 އަހަރުގެ ޒުވާނަކަށް ވެންޓިލޭޓަރުގައި ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފިއެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައިވަނީ ރޭ 15: 10  ގަ ކަމަށް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ.

މި އެކސިޑެންޓާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ބުނީ މި ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ރޭ ގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށެވެ. މިއީ ދުއްވަމުންދިޔަ ސައިކަލެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ހިނގާފައިވާ ހާދިސާއެއް ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި އަނިޔާވި މީހާ މި ވަގުތު ވެންޓިލޭޓަރުގައި ފަރުވާ ދޭ އިރު އޭނާ ވަނީ ހާދިސާގެ ސަބަބުން ވަރަށް ބޮޑަށް ގެއްލުން ވެފައެވެ.

މި އެކްސިޓެކްޓް މިހާރު ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުނެފައި ވެއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!