އީރާނުން ތިބީ ދޫދޭގޮތަކަށް ނޫން، އެމެރިކާއަށް ފަހުގެ އިންޒާރުދީފި
ޚަބަރު
ކަޅުއޮށްފުންމި މާލެ ގެނެސްފި

ކަޅުއޮށްފުންމިއާ އެއްގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ އެ އޮޑީގެ ނަކަލު ރޭ މާލެ ގެނެސްފިއެވެ.

އާ ރަށުން އެ ދަތުރު ފަށާފައިވަނީ ރޭ 11:00 ހާއިރުގައެވެ. މާލެ ގެނެވުނީ ރޭ 11:15 ހާއިރުގައެވެ. ކަޅުއޮށްފުންމީގެ މި ނަކަލު ގެނެވުނީ ބާޖެއްގައި، އެއް ނަންބަރު ފާލަމަށެވެ.

ކަޅުއޮށްފުންމީގެ މި ނަކަލު މާލެ ގެނެސްފައިމިވަނީ ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި އެ އޮޑި ބޭއްވުމަށެވެ.

އެކަމުގެ އިންތިޒާމުތައް ކުރިޔަށްގެންދަނީ ސަގާފަތާއި ތަރިކައާއި ބެހޭ ވުޒާރާއިންނެވެ. އެ ވުޒާރާއިން ބުނެފައިވަނީ ކަޅުއޮށްފުންމި ބޭއްވުމަށް އެ ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ހުރި ސަރަހައްދު ތައްޔާރު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ކަޅުއޮށްފުންމި މާލެ ގެނެސްފި

ކަޅުއޮށްފުންމިއާ އެއްގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ އެ އޮޑީގެ ނަކަލު ރޭ މާލެ ގެނެސްފިއެވެ.

އާ ރަށުން އެ ދަތުރު ފަށާފައިވަނީ ރޭ 11:00 ހާއިރުގައެވެ. މާލެ ގެނެވުނީ ރޭ 11:15 ހާއިރުގައެވެ. ކަޅުއޮށްފުންމީގެ މި ނަކަލު ގެނެވުނީ ބާޖެއްގައި، އެއް ނަންބަރު ފާލަމަށެވެ.

ކަޅުއޮށްފުންމީގެ މި ނަކަލު މާލެ ގެނެސްފައިމިވަނީ ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި އެ އޮޑި ބޭއްވުމަށެވެ.

އެކަމުގެ އިންތިޒާމުތައް ކުރިޔަށްގެންދަނީ ސަގާފަތާއި ތަރިކައާއި ބެހޭ ވުޒާރާއިންނެވެ. އެ ވުޒާރާއިން ބުނެފައިވަނީ ކަޅުއޮށްފުންމި ބޭއްވުމަށް އެ ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ހުރި ސަރަހައްދު ތައްޔާރު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!