ޚަބަރު
ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަނުގެ ގިނަ ގޮޑިތައް ކުރީގެ ގިނަ މެމްބަރުން ކަށަވަރުކޮށްފި

ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަނުގެ ގިނަ ގޮޑިތައް ކުރީގެ ގިނަ މެމްބަރުން ކަށަވަރު ކޮށްފިއެވެ.

ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީން މިއަދު ބޭއްވި މަޖިލިސް ޕްރައިމެރީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާތަކަށް ބަލާއިރު، ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަބްދުއްލަތީފު މުހައްމަދާއި މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިފާއު (ބޮޗޭ) ވަނީ ޓީކެޓް ކަށަވަރު ކުރައްވާފައެވެ.

އަދި އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ފަލާހާއި މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަން މުފީދާއި ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އިސްމާއިލާއި ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދުﷲ ހިލްމީ ވެސް ވަނީ ޓިކެޓް ކަށަވަރު ކުރައްވާފައެވެ.

މަޖިލިހުގެ ކުރީގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ޓިކެޓު ކަށަވަރު ކުރެއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަލީ ފަޒާދުވެސް ހިމެނެއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަނުގެ ގިނަ ގޮޑިތައް ކުރީގެ ގިނަ މެމްބަރުން ކަށަވަރުކޮށްފި

ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަނުގެ ގިނަ ގޮޑިތައް ކުރީގެ ގިނަ މެމްބަރުން ކަށަވަރު ކޮށްފިއެވެ.

ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީން މިއަދު ބޭއްވި މަޖިލިސް ޕްރައިމެރީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާތަކަށް ބަލާއިރު، ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަބްދުއްލަތީފު މުހައްމަދާއި މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިފާއު (ބޮޗޭ) ވަނީ ޓީކެޓް ކަށަވަރު ކުރައްވާފައެވެ.

އަދި އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ފަލާހާއި މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަން މުފީދާއި ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އިސްމާއިލާއި ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދުﷲ ހިލްމީ ވެސް ވަނީ ޓިކެޓް ކަށަވަރު ކުރައްވާފައެވެ.

މަޖިލިހުގެ ކުރީގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ޓިކެޓު ކަށަވަރު ކުރެއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަލީ ފަޒާދުވެސް ހިމެނެއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!