ޚަބަރު
ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ ސަރަހައްދުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން އެމްއެންޑީއެފުން ވަރުގަދަ ކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ އުތުރުން ރާއްޖޭގެ ހާއްސަ އިގްތިސާދީ ސަރަހައްދު، ކޯސްޓްގާޑް ޝިޕް ޝަހީދު އަލީ ދަނީ ޕެޓްރޯލްކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފި އެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން އެކްސް ގައި ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓެއް ގައި ބުނެފައި ވަނީ ރާއްޖޭގެ އުތުރުން ރާއްޖޭގެ ހާއްސަ އިގްތިސާދީ ސަރަހައްދު ސަރަހައްދު ގައި ކޯސްޓްގާޑް ޝިޕް ޝަހީދު އަލީ ހަރަކާތްތެރި ވަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އަދި އެ އުޅަނދުން ދަނީ އެ ސަރަހައްދު ޕެޓްރޯލްކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެ އެވެ.

ރާއްޖޭގެ އުތުރުގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު އެމްއެންޑީއެފުން ބަލަހައްޓަން ފަށާފައިމިވަނީ، ރާއްޖޭގެ އުތުރުން މަސްވެރިކަން ކުރަން އުޅުނު ތިން ދޯންޏަކަށް އިންޑިއާ ސިފައިން އަރައި އެ ދޯނިތަކުގައި ތިބި މަސްވެރިންނާ ސުވާލުކޮށްފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގަ އެވެ.

އެ ދޯނިތަކަށް އިންޑިއާ ސިފައިން ހަތިޔާރާ އެކު އަރާ އުޅުނު މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯތައް މިއަދު ވަނީ އާންމު ކޮށްފައެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ ސަރަހައްދުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން އެމްއެންޑީއެފުން ވަރުގަދަ ކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ އުތުރުން ރާއްޖޭގެ ހާއްސަ އިގްތިސާދީ ސަރަހައްދު، ކޯސްޓްގާޑް ޝިޕް ޝަހީދު އަލީ ދަނީ ޕެޓްރޯލްކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފި އެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން އެކްސް ގައި ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓެއް ގައި ބުނެފައި ވަނީ ރާއްޖޭގެ އުތުރުން ރާއްޖޭގެ ހާއްސަ އިގްތިސާދީ ސަރަހައްދު ސަރަހައްދު ގައި ކޯސްޓްގާޑް ޝިޕް ޝަހީދު އަލީ ހަރަކާތްތެރި ވަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އަދި އެ އުޅަނދުން ދަނީ އެ ސަރަހައްދު ޕެޓްރޯލްކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެ އެވެ.

ރާއްޖޭގެ އުތުރުގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު އެމްއެންޑީއެފުން ބަލަހައްޓަން ފަށާފައިމިވަނީ، ރާއްޖޭގެ އުތުރުން މަސްވެރިކަން ކުރަން އުޅުނު ތިން ދޯންޏަކަށް އިންޑިއާ ސިފައިން އަރައި އެ ދޯނިތަކުގައި ތިބި މަސްވެރިންނާ ސުވާލުކޮށްފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގަ އެވެ.

އެ ދޯނިތަކަށް އިންޑިއާ ސިފައިން ހަތިޔާރާ އެކު އަރާ އުޅުނު މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯތައް މިއަދު ވަނީ އާންމު ކޮށްފައެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!