ޚަބަރު
އެމްޑީޕީއާއި ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ޕްރައިމަރީ މާދަމާ ބާއްވަނީ

އެމްޑީޕީއާއި ދަ. ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ޕާޓީގެ ޕްރައިމަރީ މާދަމާ ބާއްވަން ހަމަ ޖެހިއްޖެއެވެ.

މި ދެ ޕާޓީގެ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން ވެސް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހެނދުނު 9:00 ފެށިގެން ހަވީރު 5:00 އަށެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމެރީގައި 40 ދާއިރާއަކަށް 149 ކެންޑިޑޭޓަކު ވާދަކުރެއެވެ. އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ ކުރިއަށްދާއިރު ޖުމްލަ 25،325 މީހަކަށް ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެމްޑީޕީން ބުނެއެވެ. ޑިމޮކްރެޓްސް އިން ވޯޓު ފޮށިތައް ބެހެއްޓުމަށް ނިންމާފައިވަނީ މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގައެވެ.
އެޕާޓީން ވެސް ވަނީ މަޖިލީހުގެ 93 ދާއިރާއަށް ވާދަކުރުމަށް ނިންމާފައެވެ. ނަމަވެސް މިހާތަނަށް އެ ޕާޓީން ވާދަކުރާނެ ކަމަށް އިއުލާން ކޮށްފައިވަނީ 41 ދާއިރާއަކަށެވެ.

މީގެ ތެރެއިން 39 ދާއިރާއެއްގެ ޓިކެޓް މިހާރު ވަނީ ކަށަވަރުވެފައެވެ. އެއީ އެ ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ދާއިރާއަކަށް ވެސް އެންމެ ކެންޑިޑޭޓަކު ކުރިމަތިލާފައިވާތީއެވެ.

 

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
އެމްޑީޕީއާއި ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ޕްރައިމަރީ މާދަމާ ބާއްވަނީ

އެމްޑީޕީއާއި ދަ. ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ޕާޓީގެ ޕްރައިމަރީ މާދަމާ ބާއްވަން ހަމަ ޖެހިއްޖެއެވެ.

މި ދެ ޕާޓީގެ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން ވެސް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހެނދުނު 9:00 ފެށިގެން ހަވީރު 5:00 އަށެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމެރީގައި 40 ދާއިރާއަކަށް 149 ކެންޑިޑޭޓަކު ވާދަކުރެއެވެ. އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ ކުރިއަށްދާއިރު ޖުމްލަ 25،325 މީހަކަށް ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެމްޑީޕީން ބުނެއެވެ. ޑިމޮކްރެޓްސް އިން ވޯޓު ފޮށިތައް ބެހެއްޓުމަށް ނިންމާފައިވަނީ މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގައެވެ.
އެޕާޓީން ވެސް ވަނީ މަޖިލީހުގެ 93 ދާއިރާއަށް ވާދަކުރުމަށް ނިންމާފައެވެ. ނަމަވެސް މިހާތަނަށް އެ ޕާޓީން ވާދަކުރާނެ ކަމަށް އިއުލާން ކޮށްފައިވަނީ 41 ދާއިރާއަކަށެވެ.

މީގެ ތެރެއިން 39 ދާއިރާއެއްގެ ޓިކެޓް މިހާރު ވަނީ ކަށަވަރުވެފައެވެ. އެއީ އެ ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ދާއިރާއަކަށް ވެސް އެންމެ ކެންޑިޑޭޓަކު ކުރިމަތިލާފައިވާތީއެވެ.

 

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!