ޚަބަރު
ބޮޑު އަގުލަބިއްޔަތަކުން މަޑަވެލި ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް ޗިކާ ކާމިޔާބުކޮށްފި

އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގަައި މަޑަވެލި ދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރި އެދާއިރާގެ ރައީސް އިބްރާހިމް ނާފިޒް ( ޗިކާ ) ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފިއެވެ.

މި އިންތިހާބުގައި ޗިކާ އާއިއެކު ދެން ވާދަކުރީ މުހައްމަދު ޝިހާމެވެ.

މަޑަވެލި ދާއިރާގެ ތިންރަށުގެ ފޮށިންވެސް ޗިކާވަނީ ބޮޑު އަގުލަބިއްޔަތެއް ނަގާފައެވެ. ހުރިހާ ވޯޓު ފޮށިތަކުން ޗިކާ ވަނީ 442 ވޯޓު ހޯއްދަވާފައެވެ.

އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާއަށް ފަހު ފޭސްބުކް މެދުވެރިކޮށް ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ޗިކާ ވިދާޅުވީ މަޑަވެލި ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން އޭނާއަށް ކުރެއްވި އިތުބާރަށް ހިތުގެ އިހުލާސްތެރި ޝުކުރު ދަންނަވާ ކަމަށާއި މާތް الله ގެ ވާގިފުޅާއި އެކު އޭނާ މަސައްކަތް ކުރާނީ ދާއިރާގެ ކުރިއެރުމާއި ފާގަތިކަމަށް ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން ޕްރައިމަރީގައި އޭނާއަށް ވޯޓް ދެއްވި އެމްޑީޕީގެ ލޮބުވެތި މެމްބަރުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވާކަމަށެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ބޮޑު އަގުލަބިއްޔަތަކުން މަޑަވެލި ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް ޗިކާ ކާމިޔާބުކޮށްފި

އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގަައި މަޑަވެލި ދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރި އެދާއިރާގެ ރައީސް އިބްރާހިމް ނާފިޒް ( ޗިކާ ) ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފިއެވެ.

މި އިންތިހާބުގައި ޗިކާ އާއިއެކު ދެން ވާދަކުރީ މުހައްމަދު ޝިހާމެވެ.

މަޑަވެލި ދާއިރާގެ ތިންރަށުގެ ފޮށިންވެސް ޗިކާވަނީ ބޮޑު އަގުލަބިއްޔަތެއް ނަގާފައެވެ. ހުރިހާ ވޯޓު ފޮށިތަކުން ޗިކާ ވަނީ 442 ވޯޓު ހޯއްދަވާފައެވެ.

އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާއަށް ފަހު ފޭސްބުކް މެދުވެރިކޮށް ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ޗިކާ ވިދާޅުވީ މަޑަވެލި ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން އޭނާއަށް ކުރެއްވި އިތުބާރަށް ހިތުގެ އިހުލާސްތެރި ޝުކުރު ދަންނަވާ ކަމަށާއި މާތް الله ގެ ވާގިފުޅާއި އެކު އޭނާ މަސައްކަތް ކުރާނީ ދާއިރާގެ ކުރިއެރުމާއި ފާގަތިކަމަށް ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން ޕްރައިމަރީގައި އޭނާއަށް ވޯޓް ދެއްވި އެމްޑީޕީގެ ލޮބުވެތި މެމްބަރުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވާކަމަށެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!