ޚަބަރު
މާލޭ ގެއެއްގެ 9ވަނަ ފަންގިފިލާއިން ވެއްޓި އަނިޔާވި މީހާ، ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް މަރުވެއްޖެ

މާލޭގެ ޗާންދަނީ މަގުގައި ހުރި އިމާރާތެއްގެ 9 ވަނަ ބުރިން ވެއްޓުނު މީހާ މަރުވެއްޖެއެވެ.

އެމީހާ ވެއްޓުނީ އެ ފްލޯގައި ހުރި އޭސީ އެއް މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅެނިކޮށް ސިޑި ގޮޅިން އެންމެ ތިރި އަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެ އިމާރާތުގެ މަތިން މީހަކު ވެއްޓިފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު އެ އިދާރާއަށް 10:30 ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި، ވެއްޓިފައިވަނީ 20 އަހަރުގެ އިންޑިޔާ ފިރިހެނެއް ކަމަށެވެ.

އައިޖީއެމްއެޗުގައި އޭނާ އަށް ފަރުވާދެމުންދިޔައިރުވެސް ހާލު ސީރިއަސް ކަމަށް ހޮސްޕިޓަލާއި ހަވާލާދީ އޭރު މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިހާދިސާ ހިނގާފައި މިވަނީ ކުރީގެ ނާއިބު ރައީސް ޑރ މުހައްމަދު ޖަމީލްގެ ލޯ ފާމް ހުންނަ އިމާރާތުގައެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
މާލޭ ގެއެއްގެ 9ވަނަ ފަންގިފިލާއިން ވެއްޓި އަނިޔާވި މީހާ، ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް މަރުވެއްޖެ

މާލޭގެ ޗާންދަނީ މަގުގައި ހުރި އިމާރާތެއްގެ 9 ވަނަ ބުރިން ވެއްޓުނު މީހާ މަރުވެއްޖެއެވެ.

އެމީހާ ވެއްޓުނީ އެ ފްލޯގައި ހުރި އޭސީ އެއް މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅެނިކޮށް ސިޑި ގޮޅިން އެންމެ ތިރި އަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެ އިމާރާތުގެ މަތިން މީހަކު ވެއްޓިފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު އެ އިދާރާއަށް 10:30 ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި، ވެއްޓިފައިވަނީ 20 އަހަރުގެ އިންޑިޔާ ފިރިހެނެއް ކަމަށެވެ.

އައިޖީއެމްއެޗުގައި އޭނާ އަށް ފަރުވާދެމުންދިޔައިރުވެސް ހާލު ސީރިއަސް ކަމަށް ހޮސްޕިޓަލާއި ހަވާލާދީ އޭރު މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިހާދިސާ ހިނގާފައި މިވަނީ ކުރީގެ ނާއިބު ރައީސް ޑރ މުހައްމަދު ޖަމީލްގެ ލޯ ފާމް ހުންނަ އިމާރާތުގައެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!