ޚަބަރު
ކޮވިޑްޖެހިގެން ލަންކާއިން ދިވެއްސަކު ނިޔާވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ސްރީލަންކާއިން ދިވެއްސަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

ލަންކާގައި ކޮވިޑްގެ ހާލަތުގޯސްވެ، މުޅި ލަންކާ ވަނީ ލޮކްޑައުންކުރެވިފައެވެ. ލަންކާއަކީ ދިވެހިން އެންމެގިނައިން ދަތުރުފަތުރުކޮށް ހަދަމުން އަންނަ ރާއްޖޭއާއި އަވަށްޓެރި އެއް ޤައުމެވެ. އަދި ލަންކާއަކީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހިން އުޅެމުން އަންނަ ގައުމެކެވެ.

އެ ގައުމުގައި ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ވަރަށް ބޮޑަށް ވަނީ ގޯސްވެފައެވެ. އެ ގައުމުގައި ކޮވިޑްގައި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދުތައް ވެސް ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް އަންނަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ.

މި މަރުހޫމާ އަޅުގަނޑުމެންނާއި ވަކިވެދިޔުމުގެ ހިތާމައިގައި، ހުވަދޫ ނިއުސްގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެ ތަޢުޒިޔާ ދަންނަވަމެވެ. އަދި މި މަރުހޫމާގެ ފުރާނަޔަށް ކީރިތިﷲ ސުވަރުގޭގެ މަތިވެރި ނިޢުމަތް މިންވަރުކުރައްވައި، އާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވާށި. އާމީން!

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعُون

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ކޮވިޑްޖެހިގެން ލަންކާއިން ދިވެއްސަކު ނިޔާވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ސްރީލަންކާއިން ދިވެއްސަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

ލަންކާގައި ކޮވިޑްގެ ހާލަތުގޯސްވެ، މުޅި ލަންކާ ވަނީ ލޮކްޑައުންކުރެވިފައެވެ. ލަންކާއަކީ ދިވެހިން އެންމެގިނައިން ދަތުރުފަތުރުކޮށް ހަދަމުން އަންނަ ރާއްޖޭއާއި އަވަށްޓެރި އެއް ޤައުމެވެ. އަދި ލަންކާއަކީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހިން އުޅެމުން އަންނަ ގައުމެކެވެ.

އެ ގައުމުގައި ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ވަރަށް ބޮޑަށް ވަނީ ގޯސްވެފައެވެ. އެ ގައުމުގައި ކޮވިޑްގައި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދުތައް ވެސް ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް އަންނަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ.

މި މަރުހޫމާ އަޅުގަނޑުމެންނާއި ވަކިވެދިޔުމުގެ ހިތާމައިގައި، ހުވަދޫ ނިއުސްގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެ ތަޢުޒިޔާ ދަންނަވަމެވެ. އަދި މި މަރުހޫމާގެ ފުރާނަޔަށް ކީރިތިﷲ ސުވަރުގޭގެ މަތިވެރި ނިޢުމަތް މިންވަރުކުރައްވައި، އާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވާށި. އާމީން!

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعُون

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!