ޚަބަރު
ލަންކާގައި ލޮކްޑައުންގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ސްރީލަންކާގައި ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތު ގޯސްވުމާއި ގުޅިގެން އޮގަސްޓު މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު އެޤައުމު ވަނީ ލޮކްޑައުންއަކަށް ގޮސްފައެވެ، އަދި ލޮކްޑައުންގެ މުއްދަތު އެދުވަހުން ފެށިގެން 10 ދުވަހަށް އިޢުލާން ކުރިވިފައިވެއެވެ.

ލޮކްޑައުން އިއުލާނުކުރިތާ ހަފްތާއެއް ފަހުން ލަންކާގެ ހެލްތް މިނިސްޓަރު ކެހެލިޔާ ރަމްބުކްވެލާ ވަނީ ލަންކާގެ ލޮކްޑައުންގެ މުއްދަތު ސެޕްޓެމްބަރު 6 ވަނަ ދުވަހުގެ ފަތިހު 04:00 އަށް އިތުރުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޓްވީޓް ކުރައްވާފައެވެ.

ލަންކާގައި ކޮވިޑް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން ފެންނަ ކޮވިޑްގެ ކޭސްތައް އަދިވެސް ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް 4،000 އާއި 5،000 ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް މީހުން އަންނަނީ ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވަމުންދެއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ލަންކާގައި ލޮކްޑައުންގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ސްރީލަންކާގައި ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތު ގޯސްވުމާއި ގުޅިގެން އޮގަސްޓު މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު އެޤައުމު ވަނީ ލޮކްޑައުންއަކަށް ގޮސްފައެވެ، އަދި ލޮކްޑައުންގެ މުއްދަތު އެދުވަހުން ފެށިގެން 10 ދުވަހަށް އިޢުލާން ކުރިވިފައިވެއެވެ.

ލޮކްޑައުން އިއުލާނުކުރިތާ ހަފްތާއެއް ފަހުން ލަންކާގެ ހެލްތް މިނިސްޓަރު ކެހެލިޔާ ރަމްބުކްވެލާ ވަނީ ލަންކާގެ ލޮކްޑައުންގެ މުއްދަތު ސެޕްޓެމްބަރު 6 ވަނަ ދުވަހުގެ ފަތިހު 04:00 އަށް އިތުރުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޓްވީޓް ކުރައްވާފައެވެ.

ލަންކާގައި ކޮވިޑް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން ފެންނަ ކޮވިޑްގެ ކޭސްތައް އަދިވެސް ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް 4،000 އާއި 5،000 ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް މީހުން އަންނަނީ ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވަމުންދެއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!