ޚަބަރު
މަޑަވެލިން މިއަދުވެސް އިތުރު ބަޔަކު ފައްސިވެއްޖެ

ގދ މަޑަވެލިން މިއަދު އިތުރު ބަޔަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެއެވެ.

ގދ މަޑަވެލި ހެލްތު ސެންޓަރުން ނެރެފައިވާ އަދާހަމައިން ދައްކާގޮތުގައި މިއަދު އެރަށުން އިތުރު 4 ފަރާތެއް ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައެވެ. އެއާއެކު އެރަށުގެ އެކްޓިވް ކޭސްގެ އަދަދަކީ 8 އެވެ.

މަޑަވެލިން މިހާތަނަށް 78 ސާމްޕަލް ނަގާފައިވާއިރު 16 ސާމްޕަލްގެ ނަތީޖާ ލިބިފައިނުވެއެވެ.

ގދ މަޑަވެލިން ކޮވިޑް-19 އަށް ބަޔަކު ފައްސިވުމާ ގުޅިގެން އެރަށް މޮނިޓަރިން އަށް ލާފައިވަނީ މިމަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު ހެނދުނު 09:03 ގައެވެ. ގދ މަޑަވެލިން އެންމެ ފުރަތަމަ ފައްސިވެފައިވަނީ ކާޑެއްދޫ އެއަރޕޯޓް އިން ފައްސިވި ފަރާތަކާ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރެވުނު ފަރާތެކެވެ.

 

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
މަޑަވެލިން މިއަދުވެސް އިތުރު ބަޔަކު ފައްސިވެއްޖެ

ގދ މަޑަވެލިން މިއަދު އިތުރު ބަޔަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެއެވެ.

ގދ މަޑަވެލި ހެލްތު ސެންޓަރުން ނެރެފައިވާ އަދާހަމައިން ދައްކާގޮތުގައި މިއަދު އެރަށުން އިތުރު 4 ފަރާތެއް ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައެވެ. އެއާއެކު އެރަށުގެ އެކްޓިވް ކޭސްގެ އަދަދަކީ 8 އެވެ.

މަޑަވެލިން މިހާތަނަށް 78 ސާމްޕަލް ނަގާފައިވާއިރު 16 ސާމްޕަލްގެ ނަތީޖާ ލިބިފައިނުވެއެވެ.

ގދ މަޑަވެލިން ކޮވިޑް-19 އަށް ބަޔަކު ފައްސިވުމާ ގުޅިގެން އެރަށް މޮނިޓަރިން އަށް ލާފައިވަނީ މިމަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު ހެނދުނު 09:03 ގައެވެ. ގދ މަޑަވެލިން އެންމެ ފުރަތަމަ ފައްސިވެފައިވަނީ ކާޑެއްދޫ އެއަރޕޯޓް އިން ފައްސިވި ފަރާތަކާ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރެވުނު ފަރާތެކެވެ.

 

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!